Logo Bouwend Nederland

Gezondheid en vitaliteit in de Bouw & Infra belangrijker dan ooit

Woensdag 25 januari 2023

Naar verwachting zullen werkgevers ook in 2023 kampen met een krappe arbeidsmarkt. Met het nijpende personeelstekort is het belang van een gezonde en vitale werkvloer in de Bouw & Infra groter dan ooit. Benieuwd hoe je samen met onze voordeelpartner ArboDuo (onderdeel van ArboNed) kan zorgen voor gezonde en vitale werknemers? Lees dan snel verder.

Werknemers die goed in hun vel zitten, hebben daar zowel privé als op het werk veel profijt van. Ze verzuimen minder, zijn productiever en hebben meer energie om te werken. Hoewel een gezonde leefstijl de keuze is van jouw werknemers, kun je hen wel bewust maken van het belang om gezond te leven en te werken. Uiteindelijk beslissen je medewerkers zelf of ze iets doen met een gezonde leefstijl, maar je hebt er meer invloed op dan je denkt. We besteden immers veel tijd op ons werk.

Wettelijke verplichtingen

Het is niet alleen in het belang van werkgever en werknemer om bij te dragen aan de gezondheid van de werknemer, het is ook een wettelijke verplichting. Er zijn twee wettelijk verplichte instrumenten die inzicht geven in mogelijke risico’s van verzuim:

  1. Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E): hiermee breng je alle arbeidsrisico’s in jouw bedrijf in kaart, zodat je deze gericht kunt aanpakken.
  2. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO): dit medisch onderzoek is afgestemd op de functie en geeft jouw medewerkers duidelijkheid over hoe zij gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven, nu en in de toekomst. Het onderzoek richt zich op de gezondheidsrisico’s vanuit de functie. Valt jouw bedrijf onder de cao Bouw & Infra? Dan regel je het PAGO via Volandis, het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid waarmee ArboDuo samenwerkt.

Leefstijlbegeleiding

Als tijdens het PAGO blijkt dat jouw werknemer een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft en er baat bij heeft om zijn leefstijl te verbeteren, dan zal de arts hem doorverwijzen naar een leefstijladviseur. Valt jouw bedrijf onder de cao Bouw & Infra of cao Afbouw (en/of ben je lid van Bouwend Nederland, NOA of AFNL) en is jouw werknemer volledig aan het werk, dan vergoedt Volandis de investering. Zo kun je met gerichte en persoonlijke leefstijlbegeleiding voorkomen dat jouw medewerker (langdurig) uitvalt.

Keuringen

Ook is het belangrijk om regelmatig te onderzoeken of jouw werknemers in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen die het werk aan hen stelt. Zo voorkom je dat ze zichzelf en anderen in gevaar brengen. Via een keuring wordt bepaald of jouw medewerker gezond genoeg is voor zijn beroep. Bijvoorbeeld een asbestkeuring wanneer jouw werknemers werken met gevaarlijke stoffen in combinatie met fysiek zwaar werk. Of de verplichte Intredekeuring wanneer medewerkers voor het eerst in de bouw gaan werken of langer dan drie jaar geen werkzaamheden in de bouw hebben uitgevoerd. De keuring is kosteloos als jouw bedrijf valt onder de cao Bouw & Infra.

Wil je nog meer weten over de mogelijkheden om de gezondheid van je werknemers te bevorderen? Neem dan eens een kijkje op deze webpagina.

BNL Ledenvoordeel

Gerelateerd nieuws

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.