Logo Bouwend Nederland

Gezamenlijk het aansluitproces optimaliseren staat centraal tijdens bijeenkomst in Emmen

Vrijdag 22 maart 2024

‘Samen beter aansluiten, dat wil toch iedereen?’, was de slogan op de uitnodiging voor de bijeenkomst van 18 maart in het stadion van FC Emmen. Desondanks bleek tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Grond’G, MijnAansluiting en Bouwend Nederland, dat de praktijk weerbarstig is. Mede gevoed door de personeelstekorten en verschillende (maatschappelijke) transities, waardoor de vraag naar elektra, gas, media en water sterk verandert, vraagt het op tijd realiseren van de gewenste aansluiting om een steeds betere afstemming tussen opdrachtgever, netbeheerder, bovengrondse aannemer, ondergrondse aannemer en de gemeente als vergunningverlener. Het versterken van de aansluitketen en het toepassen van slimme innovaties, was tijdens deze volgeboekte bijeenkomst in Emmen, dan ook hét centrale thema.

De rol van elektrificatie in de energietransitie, een grote uitdaging

De plenaire spreker van de dag was Thijs Derksen, manager Net- & Capaciteitsmanagement Laagspanning en Middenspanning bij Enexis. Hij stond stil bij de aanpak van de energietransitie, waarbij elektrificatie van het energiesysteem vaak als dé oplossing wordt gezien.

Dit leidt echter tot toenemende transportschaarste op het elektriciteitsnet. Vandaar dat Enexis vol inzet op het verzwaren en slimmer benutten van haar elektriciteitsnet. Daarbij zoekt het samen met de ondergrondse aannemers naar opschaalmogelijkheden, vraagt het bouwaannemers zo vroeg als mogelijk is concreet te worden in de ontwikkelplannen en in het technische ontwerp het elektriciteitsnet te ontzien en vraagt het gemeenten om snel concreet te worden in de duurzaamheidsplannen, grond te reserveren voor energie en infrastructuur en bestaande procedures waar mogelijk maximaal te versnellen.

Deelsessies in het teken van optimalisatie van de keten

Na de plenaire sessie vonden er drie deelsessies plaats, gericht op het optimaliseren van het aansluitproces. Want juist problemen in het aansluitproces zorgen voor onnodig capaciteitsverlies. Capaciteit die we juist nu zo hard nodig hebben. Marco Kock ging in dat kader het gesprek aan over de nieuwe standaard aansluitwijze in Grond’G gebied en de rol van de Prefab meterkast daarin. Eefje van Woerkom zoomde in haar sessie in op de schouwprocedure en Luc van Sas richtte zich op het effectief indienen van een aanvraag op Mijnaansluiting.nl. De sessies leidden daarbij tot goede gesprekken en de nodige op- en aanmerkingen om het aansluitproces te verbeteren.

Stamppot markeert het einde van de dag

Aan het einde van de dag was er tijdens het stamppotbuffet tijd om na te praten, te netwerken en te genieten van de mooie locatie. De bijeenkomst werd door velen als geslaagd ervaren en ook de opgehaalde feedback gaf de gesprekleiders de mogelijkheid om het aansluitproces verder te optimaliseren. En dat wil uiteindelijk iedereen.

Yannick Bos
Adviseur markt & overheid - Regio Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 8 mei 2024
Bouwbedrijf Van Dillen is 300 jaar oud: 'We zien onszelf als start-up'

Bouwbedrijf Van Dillen wordt al 300 jaar van vader op zoon overgedragen. "Tot de dag van nu hebben al die generaties zich aangepast aan de eisen van de tijd. Ik denk dat we daar als onderneming ook goed in zijn. We zijn er in ieder geval continu mee bezig. We zien onszelf nog altijd als start-up." Dat is het verrassende antwoord van directeur/eigenaar Cees van Dillen op de vraag naar het onderscheidende vermogen van het sinds 1724 bestaande bouwbedrijf.

Donderdag 2 mei 2024
Bleckmann Almelo schoolvoorbeeld van circulair logistiek vastgoed

Op 25 april bezochten de Twentse Bouw- en Infraleden het eerst aantoonbare circulaire logistiek bedrijfsgebouw van Nederland. De excursie werd afgewisseld door verschillende lezingen over de, historie, drijfveren en toekomstvisie van Bleckmann, over het verduurzamen van distributiecentra, het bouwen en realiseren van deze hal en de laatste ontwikkelingen over het inlenen van zelfstandigen zonder personeel.

Maandag 29 april 2024
Bijeenkomst Veluwestreek: ‘WKB, samen goed van start’

Op dinsdagavond 12 maart heeft de afdeling Veluwestreek een mooie bijeenkomst georganiseerd. Het thema van de avond was ‘WKB, Samen goed van start’. De aftrap van deze avond werd gedaan door Casper van Busschbach met een presentatie over het publiekrechtelijke deel van de nieuwe omgevingswet en de Wkb. Aansluitend heeft Reina Uittenbogaard ons in haar presentatie meegenomen in het privaatrechtelijke deel van de wet en wat het voor ons allen inhoudt.