Logo Bouwend Nederland

Informatiebijeenkomst Friese Energietafel in het teken van samen DOEN!

Donderdag 7 december 2023

Op 30 november 2023 organiseerde de Friese Energietafel een informatiebijeenkomst om de Friese gemeenteraads- en statenleden bij te praten over belangrijke ontwikkelingen in de Friese Energietransitie. Albert Adema ging namens Bouwend Nederland regio Noord het gesprek aan met Jelle Zoetendal, wethouder van de gemeente Heerenveen, Ingrid de Vegte, voorzitter van de Friese Energie Alliantie en Marcel Doyer, strategisch stakeholdermanager bij Liander, over de uitdagingen vanuit de verschillende perspectieven.

Netcongestie leidt ook in Friesland tot vertraging

Steeds meer bouw- en infrabedrijven hebben problemen met het aansluiten van woningen, gebouwen en/of bouwlocaties op het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor worden bouwprocessen vertraagd voor woningen die juist nu zo hard nodig zijn. Ook hinderen de problemen op het elektriciteitsnetwerk de verduurzamingsambities van bouw- en infrabedrijven. De belangrijkste oplossing voor dit probleem, het verzwaren en uitbreiden van het bestaande energienetwerk, zal zelfs bij maximale inzet nog jaren op zich zal laten wachten. 

Creatieve oplossingen voor korte- en middellange termijn zijn nodig

Om op de korte- en middellange termijn toch nog te kunnen werken aan de maatschappelijke ambities, zal er creatief moeten worden omgegaan met de ruimte en de mogelijkheden die er nog wel zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het flexibeler benutten van de capaciteit op het net. Ook het meedenken door overheden bij innovaties om bouwprojecten dan wel niet tijdelijk van stroom te kunnen voorzien kunnen helpt in het tijdig realiseren van het benodigde vermogen op de bouwplaats.

De Friese Aanpak als voorbeeld

De Friese Aanpak kenmerkt zich daarbij in lokaal en met elkaar doen. Want om nieuwe oplossingen mogelijk te maken, zal op andere manieren naar het vraagstuk gekeken moeten worden. Het initiatief in Friesland, waarbij de provincie Friesland faciliterend optreedt om zowel de Friese gemeenten, belangenorganisaties en netbeheerders met elkaar in contact te brengen is daarbij waardevol en noodzakelijk en kan dienen als een voorbeeld voor andere provincies.   

Yannick Bos
Adviseur markt & overheid - Regio Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.