Logo Bouwend Nederland

Verjongingsvakantie in Friesland in biobased recreatiewoning

Donderdag 25 april 2024

Kun je jonger worden door een weekje in een biobased recreatiewoning te vertoeven in het mooie Friesland? De zeven teams van het project Sliepe yn’e Takomst presenteerden woensdag 24 april een tussenstand van hun ontwerpen voor biobased recreatiewoningen. Psycholoog Bernard Maarsingh gaf tijdens de bijeenkomst een lezing over de effecten van een biobased recreatiewoning op de gezondheid en vitaliteit van de gasten.

Met veel belangstelling werd de tussenbijeenkomst van het project Sliepe yn 'e takomst in de Sluisfabriek in Drachten bezocht. De 7 deelnemende teams presenteerden aan elkaar de vorderingen van de ontwerpen. De verscheidenheid in de ontwerpen is groot en de deelnemers waren verrast en onder de indruk van de concepten van hun collega’s. Er is een grote diversiteit in de concreetheid van de plannen. Enkele teams denken al na over de realisatie, andere teams zijn nog in de fase van conceptontwikkeling. Tegelijkertijd is elk team bezig met de praktische uitvoerbaarheid. Daarbij gaat het niet alleen om de technische kant, maar ook over de ruimtelijke mogelijkheden die er op de specifieke locaties zijn.

Biobased en gezondheid

Psycholoog Bernard Maarsingh nam de aanwezigen in de Sluisfabriek in Drachten mee in het effect van  de omgeving en daarmee je woning, op je gezondheid. Biobased bouwen kan daar een belangrijke rol in spelen. “Als we ambitieus zijn dan kunnen we meerdere problemen in één keer aanpakken. Als de transitie in de  landbouw lukt, dan lukt de transitie in de gezondheidszorg, de bouw en de architectuur ook. Het zijn geen op zichzelf staande problemen, maar ze hangen fundamenteel met elkaar samen.” De aanwezigen konden bij het netwerkmoment nog hun echte leeftijd laten meten via een huidmeting.

Over het project Sliepe yn’e Takomst

Het project Sliepe yn’e Takomst is begin februari gestart. Zeven teams bestaande uit een recreatieondernemer, een aannemer en een architect ontwikkelen ieder een biobased en circulaire recreatiewoning. Het doel van het project is ervaring en kennis met biobased en circulair bouwen op te doen en dit ook te delen met anderen. Het project is opgezet door Bouwend Nederland afdeling Friesland, Toerisme Alliantie Friesland, Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland, Vereniging Circulair Friesland en Gemeente Súdwest-Fryslân. De resultaten van het project worden 24 september gepresenteerd in Theater Sneek.

Jolande Oechies
Verenigingsmanager Friesland
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.