Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Hr professionals regio oost buigen zich over laaggeletterdheid

HR professionals Regio Oost buigen zich over laaggeletterdheid

Maandag 10 juni 2024

Voor de HR-bijeenkomst van donderdag 6 juni stond met laaggeletterdheid een zeer serieus onderwerp op de agenda. De HR-professionals bogen zich over de vraag hoe je het herkent in je bedrijf en hoe je personeel kunt helpen zich de basisvaardigheden voor lezen en schrijven eigen te maken.

Rond de vijftig HR-professionals waren er donderdag 6 juni naar Van der Valk hotel Deventer gekomen voor de strategische HR-bijeenkomst. Mayra Schoolen van Bouwend Nederland heette iedereen welkom en liet meteen diverse actualiteiten de revue passeren. Bijvoorbeeld dat het nieuwe functiehandboek klaar is. In het boek staan alle functies in de bouw en infra omschreven, inclusief de bijbehorende salarisschalen die per 31 december 2024 van kracht worden. Ook gaf ze aan dat de cao-onderhandelingen voor 2025 binnenkort van start gaan. Ze nodigde de HR-professionals uit om vooral thema’s voor de komende onderhandelingen aan te dragen.

Pittige boodschap

Het volgende programma-onderdeel was de presentatie ‘basisvaardigheden op de werkvloer’ door dr. Natascha Notten. Achter de wat cryptische titel gaat een serieus probleem schuil, namelijk dat van laaggeletterdheid. In ons land missen maar liefst 2,5 miljoen mensen de basisvaardigheden om te kunnen lezen en schrijven. Procentueel ziet dat er in Oost Nederland nog minder fraai uit, en vooral in de bouw en infra komt het relatief veel voor. “Ga er maar vanuit dat 30% van de medewerkers in je bedrijf laaggeletterd is”, was de ontluisterende boodschap waar de HR-professionals best even stil van werden. Het is immers een serieus probleem als zo’n groot deel van het personeel niet in staat is om bijvoorbeeld brieven van de werkgever en veiligheidsvoorschriften te lezen.

Ervaringen en tips delen

Na uitleg door Notten over de diverse oorzaken van het probleem, werd er gesproken over hoe je laaggeletterdheid in je bedrijf kunt herkennen en wat je er aan kunt doen. Er werden ervaringen uitgewisseld en tips gedeeld. Zo vertelde één van HR-professionals dat alle medewerkers in het bedrijf op vrijwillige basis een test kunnen doen. De uitslag wordt niet gedeeld met de leidinggevenden, maar is alleen bekend bij de betrokkene zelf en bij de HR-manager. Die bespreekt dan met de medewerker de mogelijkheden van een passende opleiding om het probleem te tackelen.

Financiële support

Aansluitend vertelde Ellen Alberink van Leerwerkloket Twente / Overijssels vakmanschap over de diverse potjes geld die gemeenten en provincies beschikbaar hebben om bouw en infra medewerkers die een opleiding willen volgen, daarin financieel te ondersteunen. Die steun is niet specifiek gericht op het terugdringen van laaggeletterdheid, maar hij kan er wel mooi voor worden ingezet. Bovenop die financiële support is er vanuit de CAO nog financiële ondersteuning geregeld voor het verbeteren van digitale vaardigheden, gaf Mayra Schoolen de aanwezigen mee. Het gaat om een voucher ter waarde van € 500 euro per medewerker die onder de CAO Bouw & Infra valt. Albert Kloosterboer van Volandis, dat de regeling uitvoert, vertelde over hoe je zo’n voucher aanvraagt, wat de voorwaarden zijn etcetera.
De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk lunch. Voor alle deelnemers was er nog een presentje; een zakje kleine chocoladelettertjes met de boodschap: “let’ter een beetje op”.

Mayra Schoolen
Adviseur sociale zaken - Regio Oost
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 12 juni 2024
Bouwplaatsen in Regio Oost bruisen van de enthousiaste kinderen

Wat een geweldige Onderwijsdag van de Bouw hebben we weer mogen beleven! Ruim 1500 kinderen hebben vrijdag 7 juni van heel dichtbij kennis kunnen maken met de Bouw en Infra in Regio Oost.

Maandag 10 juni 2024
Dag van de Bouw 2024: bouw- en infra liefhebbers massaal op de been in onze regio

Op zaterdag 8 juni jongstleden opende onze bouw- en infrabedrijven de bouwplaatsen voor jong en oud. Deze 17e editie werd massaal bezocht door liefhebbers van onder andere huizen, scholen, sluizen, wegen, dijken, brandweerkazernes en monumentaal erfgoed. Op deze dag van de bouw dag werd nogmaals benadrukt dat de bouw- en infrasector in onze regio een belangrijke bijdrage levert aan grote maatschappelijke vraagstukken zoals: de energietransitie, mobiliteit, hoogwaterbescherming, gezond drinkwater en het bouwen, onderhouden en verduurzamen van woningen en utiliteitsgebouwen.

Dinsdag 4 juni 2024
Aannemers en scholen uit Zwolle organiseren samen Onderwijsdag van de Bouw

Vrijdag 7 juni presenteren bouw- en infra aannemers uit Zwolle en omgeving zich gezamenlijk op het bouwterrein van dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Leerlingen van leerjaar 1 van het VSO, Praktijkonderwijs, VMBO, MAVO, HAVO, VWO, Atheneum en Gymnasium in Zwolle gaan een leuke en leerzame dag beleven en maken kennis met de bouw- en infrasector.