Logo Bouwend Nederland

Geslaagde Marktdag Infra over duurzaamheid

Dinsdag 2 mei 2023

"Hoe gaan we als aannemers en opdrachtgevers duurzaam de toekomst in?" Dit was de vraag die centraal stond bij de jaarlijkse marktdag infra van het Infraplatform Randstad Zuid. Met sprekers vanuit de Provincie Zuid-Holland, de Significant Groep, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Rotterdam en Leiden konden bouwers en opdrachtgevers onder leiding van dagvoorzitter Joost Fijneman (CROW) met elkaar in gesprek over duurzaamheid.

Zo nam de Provincie Zuid-Holland ons mee in haar aanbestedingsbeleid en verduurzamingsopgave. De vraag die hierbij centraal stond is hoe de provincie als opdrachtgever de markt kan stimuleren om op duurzame manieren te bouwen.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland nam vervolgens het stokje over te vertellen over hun duurzaamheidsambities, behaalde doelen en de plannen die ze hebben voor de komende jaren. Hierna gingen de deelnemers en sprekers in verschillende deelsessies uiteen, waarbij er onder andere werd gesproken over duurzaam aanbesteden en de Zero-Emissiezones die er aan gaan komen.

Na afloop was er vanzelfsprekend ook nog tijd voor een netwerkborrel, waarbij er door de deelnemers nog uitgebreid werd nagepraat over de middag en de opgedane ervaringen.

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.