Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Marktdag infra

Marktdag Infra: Samenwerken in de keten essentieel om de opgaven in de infra in Zuid-Holland te blijven realiseren

Donderdag 11 april 2024

De Marktdag Infra van 4 april jl. stond in het teken van veilig en beter samenwerken. Een thema met een open deur, want wie wil dat nu niet? Toch blijkt steevast dat dit samenwerken op een goede en veilige manier niet zo eenvoudig is.

Door opdrachtgevers en opdrachtnemers werd vanuit praktijksituaties stilgestaan bij hoe je de samenwerking onderling beter vorm geeft. Contractvorm is daar een belangrijke in, zoals ook Jos van Alphen van het Aanbestedingsinstituut aangaf, maar belangrijker nog is de fase die daaraan vooraf gaat. Aandacht voor elkaars belangen en positie, maar ook de gezamenlijke wil om opgaven te realiseren. Gemeente Rotterdam wil die samenwerking meer benaderen vanuit het Bouwwaardemodel. Dit model stelt de waarden centraal die vanuit een opgave gerealiseerd kunnen worden. Realisatie van opgaven als circulair bouwen, remontabel, CO2-arm etc vormen het uitgangspunt voor de samenwerking. Dat leidt tot een andere perceptie van samenwerking en gedrag om die samenwerking te realiseren. Ander gedrag stond ook centraal in de workshop van DURVT. Zij lieten vanuit praktijkvoorbeelden zien hoe ook vele verschillende ketenpartners op een project gezamenlijk een team kunnen worden en samen oplossingen kunnen realiseren die effectiviteit en efficiëntie van het project substantieel verhogen. En niet alleen leiden tot kostenvoordelen, maar vooral ook meer werkplezier. Provincie Zuid-Holland tenslotte heeft deelnemers meegenomen in hoe zij als opdrachtgevers met hun opdrachtnemers werken aan vergroten van veiligheidsbewustzijn en hoe zij daar als opdrachtgever invulling aan geven. Daarnaast deelde Provincie Zuid-Holland haar aanbestedingskalender Werken, Diensten en leveringen met de aanwezigen met de vraag om feedback. En die was er zeker. Vanuit de deelnemers is met name behoefte om meer zicht te krijgen op meervoudige onderhandse aanbestedingen die buiten de Dagelijks Beheer Onderhoud contracten vallen en buiten de grote werken die vanaf 3 miljoen aanbesteedt worden. Ook praktische aanbevelingen werden meegegeven. Al met al een waardevolle middag die aanleiding geeft voor vervolg.  

 

Hessel Heins-Wunderle
Regiomanager Regio Randstad Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 25 januari 2024
Personele wijzigingen team Regio Randstad-Zuid

Binnen het team Regio Randstad-Zuid hebben een aantal personele wijzigingen plaatsgevonden.

Donderdag 14 december 2023
Start werkgroep Industrieel Bouwen: aanmelden nog mogelijk!

Vanaf januari 2024 willen we weer een start maken met nieuwe sessies van de werkgroep Industrieel Bouwen. Eerdere sessies van de werkgroep Industrieel Bouwen hebben naast enkele kennisdelingsessies geleidt tot een werksessie met Gemeente Den Haag waaraan naast Welstand, medewerkers van de afdeling Wonen, Bouw- en Woningtoezicht onder andere deelnamen en ingegaan werd aan de hand van 2 praktijkvoorbeelden van industrieel bouwen wat nodig is in het proces van vergunningverlening om industrieel conceptueel bouwen optimaal te faciliteren.

Dinsdag 2 mei 2023
Geslaagde Marktdag Infra over duurzaamheid

"Hoe gaan we als aannemers en opdrachtgevers duurzaam de toekomst in?" Dit was de vraag die centraal stond bij de jaarlijkse marktdag infra van het Infraplatform Randstad Zuid. Met sprekers vanuit de Provincie Zuid-Holland, de Significant Groep, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Rotterdam en Leiden konden bouwers en opdrachtgevers onder leiding van dagvoorzitter Joost Fijneman (CROW) met elkaar in gesprek over duurzaamheid.