Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Opening rijnlandroute voor verkeer

Opening RijnlandRoute voor verkeer

Donderdag 4 juli 2024

Vrijdag 5 juli 2024 gaat de N434 met de Corbulotunnel open voor verkeer. De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden die aangelegd is om de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in de regio te verbeteren en economische groei verder mogelijk te maken.

Op 22 en 23 juni was de feestelijke opening voor publiek. En niet zomaar een opening maar een tweedaags festival met thema’s cultuur en sport. De belangstelling was groot. Ruim 11.000 bezoekers maakten gebruik van de gelegenheid om de door de Corbulotunnel te lopen of te fietsen. Een zeer geslaagd evenement dus.

Jarenlang is er gewerkt aan dit grote project door Comol5 in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis B.V. en Croonwolter&dros B.V. en VINCI construction.

Wij zijn zeer onder de indruk van dit mooie project en ontzettend trots op de infrabedrijven die dit allemaal mogelijk maken.

Carina van der Tuijn
Adviseur Sociale Zaken Regio Randstad Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Projecten voor versnelling gevraagd!

Vanuit de regionale versnellingstafels in Zuid-Holland worden leden van Bouwend Nederland opgeroepen om hun vastlopende projecten in te dienen bij de regionale versnellingstafels. Doel is het versnellen van betreffende projecten en inzichtelijk maken welke knelpunten voortgang vooral belemmeren.

Dinsdag 9 juli 2024
WKB Begeleidingstraject

Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet heeft grote consequenties voor de organisatie van de kwaliteitsborging bij alle bouw- en infrabedrijven.

Maandag 8 juli 2024
Team RRZ fietst Tour de Bouw

Op donderdag 27 juni heeft het team Regio Randstad Zuid samen met enkele bestuurders uit onze regio de Avondetappe van de Tour de Bouw gefietst. Tour de Bouw is een initiatief van Bouw Klik met als doel geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum. De tocht gaat langs bouwplaatsen van deelnemende bouwbedrijven in de regio Leiden. Totaal is er dit jaar een prachtig bedrag van € 97.500 opgehaald door alles deelnemers aan deze editie van Tour de Bouw. Dank aan de sponsoren van het BNL team! Volgend jaar zijn wij er weer mee, doe jij dan ook mee?