Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Projecten voor versnelling gevraagd

Projecten voor versnelling gevraagd!

Woensdag 10 juli 2024

Vanuit de regionale versnellingstafels in Zuid-Holland worden leden van Bouwend Nederland opgeroepen om hun vastlopende projecten in te dienen bij de regionale versnellingstafels. Doel is het versnellen van betreffende projecten en inzichtelijk maken welke knelpunten voortgang vooral belemmeren.

Op 14 maart 2023 zijn in Provincie Zuid-Holland door de gemeenten en woningcorporaties regionale realisatieagenda’s (woondeals) afgesproken met daarin de woningbouwambities per regio. Bouwend Nederland heeft voor deze realisatieagenda’s een ondersteuningsverklaring afgegeven op voorwaarde dat we (de markt) betrokken worden bij de overleg over de voortgang van de realisatie. Onlangs heeft Bouwend Nederland, samen met de andere woningbouwcoalitiepartners de herijkte woondeals opnieuw bekrachtigd.

5 regionale versnellingstafels in Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn er 5 regionale realisatieagenda’s (RRA’s) vastgesteld: Regio Samenwerkende Drechtsteden, regio Rotterdam, regio Holland Rijnland, Regio Midden Holland en regio Haaglanden. In de regionale realisatie agenda’s is terug te vinden welke gemeente onder welke regio valt. Voor ieder van deze regionale realisatieagenda’s is inmiddels een regionale versnellingstafel ingesteld. Aan deze regionale versnellingstafel zitten bestuurlijk vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, nutsbedrijven, Provincie, maar ook marktpartijen. Bouwend Nederland is aan iedere regionale versnellingstafel bestuurlijk door leden vertegenwoordigd, samen met NEPROM. Daarnaast maken we vanuit het regiokantoor onderdeel uit van de voorbereidende stuurgroepen, voorportaal of commissie per regionale versnellingstafel. Per versnellingstafel is de betrokkenheid als volgt:

Samenwerkende regio Drechtsteden: bestuurlijk betrokken; Lotte van Houwelingen (BM Van Houwelingen), opvolger van Peter Huizer (BMN De Klerk), ambtelijk; Daniëlle Brink (BNL RRZ)

Regio Rotterdam; bestuurlijk betrokken; Jan Anker (Meerbouw), wordt opgevolgd door Raymond Kelfkens (Van Omme & de Groot), ambtelijk; Hessel Heins-Wunderle, via de stuurgroep

Regio Midden Holland; bestuurlijk betrokken; Frank Agterof (Vink+Veenman), ambtelijk; Hessel Heins-Wunderle

Regio Haaglanden: bestuurlijk betrokken; Maurice Turfboer (BAM Wonen) en Esther Fleers (Heijmans Ontwikkeling, namens NEPROM), ambtelijk; Hessel Heins-Wunderle, via de commissie

Regio Holland Rijnland: bestuurlijk betrokken; Yvonne van der Hulst (Van der Hulst Bouwbedrijf) en Dick Boelen (Dura Vermeer Vastgoed, namens NEPROM en BNL), ambtelijk; Hessel Heins-Wunderle.

De regionale versnellingstafels zetten in op woningbouwversnelling langs twee lijnen: 1) via inzicht in voortgang en realisatie van projecten en zicht op welke knelpunten vertraging opleveren, waarna aan de versnellingstafel deze knelpunten aan bod komen en 2) via het versnellen van ingediende projecten en initiatieven die vertragen. Voor de aanpak van knelpunten lopen er binnen de regionale versnellingstafel Haaglanden en regio Rotterdam twee werkgroepen; één gericht op Versnelling Planontwikkeling en één gericht op het knelpunt Capaciteit.

Oproep versnellingstafel Holland Rijnland

Zowel de regionale versnellingstafel Haaglanden als de regionale versnellingstafel Holland Rijnland roepen leden met projecten in het gebied die vastlopen op om deze als initiatief aan te dragen bij de versnellingstafel. Bij de regionale versnellingstafel Holland Rijnland kan dit door dit gezamenlijk met een gemeente of corporatie in een vast format deze casussen via de secretaris van de versnellingstafel en via Bouwend Nederland (Hessel Heins-Wunderle) aan te dragen. Daarnaast roept de regionale versnellingstafel Holland Rijnland leden die ontwikkelen of bouwen in regio Holland Rijnland met vertraging in projecten die in 2025/2026 zouden moeten starten op deze aan te dragen. Zie hiervoor met meer informatie bijgevoegde brief die eerder gericht naar een aantal ontwikkelende bouwers en ontwikkelaars is verstuurd.

Oproep regionale Versnellingstafel Haaglanden

Een groot deel van leden met vertraagde projecten geeft aan dat capaciteitstekorten daar de hoofdoorzaak in speelt. De regionale versnellingstafel Haaglanden heeft daarom specifiek een werkgroep hierop ingericht en roept leden op projecten die hierdoor vertragen te melden via een specifiek invulformat. Nadere informatie over de aanpak en het format tref je hier. Naast capaciteitstekort speelt bij veel projecten ook een lange aanlooptijd. Juist de fase van planontwikkeling duurt relatief lang. De planning van de ontwikkelaar/corporatie en de gemeente blijken in de praktijk ook vaak verschillende planningen te zijn. Het aantal eisen ’stapelt’ boven-bouwbesluit’ door steeds nieuwe experts te betrekken met een nieuwe verantwoordelijkheid. De regionale versnellingstafel Haaglanden gaat hier mee aan de slag en roept daarom op projecten bij ons te melden met beoogd start bouw in de periode 2024 t/m 2026 die nu vertragen in de fase planontwikkeling. Meer informatie over de aanpak en het invulformat tref je hier. Formats en projecten kunnen worden aangedragen bij Esther van der Velden, secretaris van de regionale versnellingstafel Haaglanden.

Raad van State:

Veel projecten vertragen door een Raad van State-procedure. De Landelijke versnellingstafel is daarom gestart met een Plan van Aanpak Raad van State gericht op versnelling van deze Raad van State projecten. Hiervoor zijn de versnellingstafels op zoek naar pilot-projecten voor hun plan van aanpak Raad van State. Via je het aanmeldformulier kun je projecten hiervoor aanmelden. Bijgevoegd vind je hun plan en het aanmeldformulier. Ben je geïnteresseerd en voldoet jouw project aan de gevraagde criteria? Lever het formulier dan in bij de genoemde contactpersoon en bij Esther van der Velden, secretaris van de regionale Versnellingstafel Haaglanden en Regio Rotterdam.

Lokale bouwtafels

Tot slot is de afgelopen maanden gebleken dat de totstandkoming van lokale bouwtafels (met iig gemeente, corporaties en marktpartijen) nog achterblijft. Die lokale bouwtafels dienen om op lokaal niveau over projecten het gesprek te voeren en met hen projecten los te trekken. Knelpunten die in meerdere projecten spelen kunnen vervolgens via de lokale bouwtafels aan de regionale versnellingstafels worden ingebracht. Neem je nog geen deel aan een lokale bouwtafel? Vraag dan aan de gemeente waar jij ontwikkelt of je hier deel aan kunt nemen.

Hessel Heins-Wunderle
Regiomanager Regio Randstad Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 juli 2024
WKB Begeleidingstraject

Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet heeft grote consequenties voor de organisatie van de kwaliteitsborging bij alle bouw- en infrabedrijven.

Maandag 8 juli 2024
Team RRZ fietst Tour de Bouw

Op donderdag 27 juni heeft het team Regio Randstad Zuid samen met enkele bestuurders uit onze regio de Avondetappe van de Tour de Bouw gefietst. Tour de Bouw is een initiatief van Bouw Klik met als doel geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum. De tocht gaat langs bouwplaatsen van deelnemende bouwbedrijven in de regio Leiden. Totaal is er dit jaar een prachtig bedrag van € 97.500 opgehaald door alles deelnemers aan deze editie van Tour de Bouw. Dank aan de sponsoren van het BNL team! Volgend jaar zijn wij er weer mee, doe jij dan ook mee?

Maandag 8 juli 2024
Bijeenkomst Netcongestie en aansluitproblematiek

Afgelopen donderdag 4 juli kwamen leden van Regio Randstad Zuid bijeen in het Kabeldistrict in Delft. Na een rondleiding over dit bijzondere terrein, startte de bijeenkomst bij Loft Studio Delft.