Logo Bouwend Nederland

Gedeputeerde Theuns: “Limburgse woningbouwopgave samen met markt aanpakken”

Vrijdag 3 november 2023

Kennismaken met elkaar was het doel van het werkbezoek dat Bouwend Nederland en Provincie Limburg woensdag 1 november hadden georganiseerd. Op de bouwplaats van De Scheg in Maastricht spraken Gedeputeerde Michael Theuns, Bouwend Nederland voorzitter Arno Visser en vertegenwoordigers van diverse marktpartijen met elkaar over de woningbouwopgave in Limburg.

Limburg moet de komende jaren 26.550 woningen bouwen, maar wat de ambitieuze Provincie betreft, komen er daar nog 20.000 extra bij. Opvallend, want jarenlang heeft Limburg te boek gestaan als krimpregio. Van dat imago wil Michael Theuns zo snel mogelijk af. “Overal waar ik kom, roep ik dat we als overheid én bedrijfsleven moeten inzetten op een groeistrategie”, zegt de vier maanden geleden geïnstalleerde Gedeputeerde Wonen (Ruimte, Wonen, Water, Bodem en Leefbaarheid). “Je wilt immers altijd bezig zijn met de ontwikkeling van de regio.” Dat betekent dus inzetten op economische activiteiten, nieuwe bedrijven en nieuwe groepen mensen naar Limburg trekken. En dan heb je dus veel woningen nodig; zo’n 3.000 per jaar is het doel. Probleem is echter dat door dat ‘krimp-mantra’ de bouwsector lang op slot heeft gestaan en de knop niet van de ene op de andere dag omgezet kan worden. Belangrijke vraag die tijdens het werkbezoek besproken werd, is hoe je die woningbouw uptempo krijgt. 

Meer ruimte, meer snelheid

Theuns maakte duidelijk dat de Provincie daar op een aantal manieren een rol in kan en wil spelen. “Lang is inbreiding het credo geweest, maar je ziet dat er met name in de kleinere kernen of de dorpsere wijken van steden geen ruimte meer is. Als je geen nieuwe woningen bouwt, komt de doorstroom niet op gang. Dan trekken jongere gezinnen weg waarna vervolgens allerlei voorzieningen verdwijnen. Als Provincie kunnen we meer ruimte geven voor dat ‘straatje erbij’, zodat je de doorstroom op gang houdt.” Ook ziet de Gedeputeerde mogelijkheden om met een Versnellingsteam vanuit de Provincie de vele plannen die bij gemeenten op de plank liggen, sneller afgehandeld te krijgen. “Het merendeel van de planvoorraad betreft kleine aantallen woningen. In de huidige markt is dat vaak niet rendabel waardoor ze niet tot uitvoering komen. Als we als Provincie de gemeenten kunnen helpen een aantal van die plannen samen te voegen in één parapluplan, dan praat je ineens over 40 of 50 woningen in plaats van 4 of 5 en dan wordt het wél interessant voor de markt.” Als bijkomend voordeel noemde hij dat je daarmee ook meteen het aantal tijdrovende procedures terugbrengt. Het Versnellingsteam kan ook helpen bij de aanpak van problemen waar alle gemeenten tegenaan lopen. “Als de 31 gemeenten allemaal voor zich een oplossing voor bijvoorbeeld stikstofproblematiek gaan zoeken, dan gaat daar veel tijd mee verloren. Daar kun je vanuit de Provincie ook iets mee doen.”

Indrukwekkende resultaten

Niet voor niets was De Scheg als locatie voor deze gedachtenwisseling uitgekozen. Gemeente Maastrichtwoningcorporatie Wonen Limburgontwikkelaar RO Groep en bouwer Van Wijnen hebben daar laten zien wat een open, transparante samenwerking en wederzijds vertrouwen voor indrukwekkende resultaten kunnen opleveren. Een goede keuze, vond Bouwend Nederland voorzitter Arno Visser. “We hebben het vaak over wat niet goed gaat, maar je kunt juist erg veel leren van goede voorbeelden.” Interessant aan de locatie was ook dat er bescheiden (20 m2) maar betaalbare en bij net afgestudeerde jongeren zeer gewilde appartementen zijn gebouwd. Dat zou niet mogelijk zijn geweest onder de recente eis dat woningen minimaal 40m2 groot moeten zijn. “Zo’n regel is in Den Haag met de beste bedoelingen bedacht, maar voor jongeren die een heel andere manier van leven hebben, is het natuurlijk doodzonde als er geen kleinere woonruimtes voor hun gebouwd kunnen worden”, aldus Theuns, die zichzelf nog tot de jongere generatie rekent. Hij ziet het als de taak van de Provincie om de ongewenste effecten van dergelijke beperkende eisen en regels bij de minister aan te kaarten.

Voor herhaling vatbaar

Wat Theuns betreft, is het werkbezoek zeker voor herhaling vatbaar. “Het was een heel geanimeerd gesprek waarbij aan het einde iedereen aangaf dat het goed zou zijn om dit over een poosje te herhalen. Ik denk dat het ook echt heel belangrijk is om de onderlinge afstand klein te houden en elkaar als markt overheid en te blijven opzoeken. We hebben elkaar immers heel hard nodig bij de grote opgaven waar we voor staan!”

Hanneke van Eijndhoven
Regiomanager regio Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 24 mei 2024
'Samen uitdagingen het hoofd bieden'

De vergrijzing, energietransitie en veiligheid: de infrasector kampt met diverse uitdagingen. "Tijd om onze koppen bij elkaar te steken. Alleen zo kunnen we deze uitdagingen aanpakken", aldus Mario Goossens, directeur BESIX Infra Nederland.

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Dinsdag 23 april 2024
Opmars zij-instromers in de bouw en infra

Wist je dat er gemiddeld zo'n 50 kandidaten zich aan het oriënteren zijn voor een carrière in de bouw en infra in de regio Brabant en Limburg?