Logo Bouwend Nederland

Gemeente Breda en marktpartijen zoeken naar logistieke oplossingen

Dinsdag 14 mei 2024

De stad Breda staat voor een enorme woningbouwopgave. Het inwoneraantal zal tot 2040 bijna verdubbelen. Die enorme opgave is óók een grote logistieke opgave. Want hoe bouw je efficiënt, met zo min mogelijk verkeershinder en weinig emissies. De gemeente ging hierover graag in gesprek met marktpartijen.

Omgevingsmanager Angelique Damen van de gemeente Breda en Arjan Walinga van Bouwend Nederland heetten iedereen van harte welkom. Naast medewerkers van de gemeente waren er ongeveer vijftien bouw- en infrabedrijven, leveranciers en (bouw)transporteurs aanwezig om mee te denken over slimme logistieke oplossingen. Want hoe houd je de stad bereikbaar, leefbaar, schoon en veilig als er in de periode tot 2040 maar liefst 25.000 woningen plus infrastructuur worden gebouwd? Voor een antwoord op die vraag is samenwerking tussen gemeente, provincie en markt hard nodig.

Kansrijke verkenningen

Namens de gemeente vertelde afstudeerder Floris Kieviet over de omvang van deze logistieke uitdaging. Ook Ragnar Klabbers van SmartWayz kwam aan het woord. Zij onderzoeken, mede ondersteund door de provincie Noord-Brabant, hoe slimme technieken kunnen bijdragen aan een betere spreiding van logistieke bewegingen. Denk aan een bouwhub en het sturen op basis van data, zoals wachtrijbeheer. Bij TNO hebben ze meerdere oplossingen onderzocht, vertelt Siem van Merriënboer: een bouwhub dichtbij de rand van de stad, leveringen buiten spitstijden of over water en industrieel bouwen. Deze oplossingen vragen een inspanning van alle partijen in de keten. Duidelijk is wel dat je óók flink kosten bespaart als je de logistiek slim aanpakt.

Emissieloos bouwen en vervoeren

De wettelijke eisen ten aanzien van emissieloos bouwen zijn een extra uitdaging. Zo stellen bijna dertig gemeenten per 1 januari 2025 een zero-emissiezone in. Daarnaast hebben brancheorganisaties in de bouw, waterschappen, provincies, gemeenten en ministeries een routekaart opgesteld voor de overgang naar emissieloos materieel. Ondernemers die meer inzicht willen hebben in de emissies van hun bouwprojecten, kunnen hiervoor gebruikmaken van de bouwemissietool van TNO. Dit eenvoudige rekenmodel laat het potentiële effect van verschillende maatregelen zien, zoals industriële bouwmethoden voor woningbouw, logistieke maatregelen en de inzet van schonere en emissieloze voertuigen en bouwmachines.

Ideeën en wensen van ondernemers

De aanwezige ondernemers geven aan dat ze behoefte hebben aan een helder overzicht van alle projecten in Breda. Communicatie met de verschillende gemeentelijke afdelingen zou ook helpen. Daarop biedt de omgevingsmanager aan dat ondernemers mogen aansluiten bij het periodieke overleg van het omgevingsteam van de gemeente. Gemeente Amsterdam wordt genoemd, waar één regisseur telkens zorgt dat de juiste personen op het juiste moment aan tafel zitten om besluiten te nemen. Ook vervoer over water (in diezelfde gemeente) komt ter sprake. Er wordt opgemerkt dat de singels in Breda waarschijnlijk te ondiep zijn. Voor het terrein van ’t Zoet is dit in de toekomst mogelijk wel een optie. Voor vervoer naar en in het centrum wordt een bouwhub op het terrein van NAC geopperd.

We hebben elkaar hard nodig

De bijeenkomst wordt afgesloten met de afspraak om dit overleg in september een vervolg te geven. De gemeente zal intussen alle gebiedsontwikkelingen in kaart brengen met een tijdlijn van gewenste afstemmingsmomenten tussen markt en gemeente. De gemeente ziet het vooralsnog niet als haar rol om een logistieke regisseursrol te pakken. Daarvoor vertrouwt ze op de expertise van de markt. Wel zal de gemeente inwoners op diverse manieren voorbereiden op de voorziene groei van de stad. Want zoals eerder gezegd: alle betrokken partijen - opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers, leveranciers, transporteurs en inwoners - hebben elkaar hard nodig om deze enorme bouwopgave efficiënt, schoon en veilig te realiseren.   

Verder lezen en presentaties

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken in Brabant in Zeeland

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 23 april 2024
Opmars zij-instromers in de bouw en infra

Wist je dat er gemiddeld zo'n 50 kandidaten zich aan het oriënteren zijn voor een carrière in de bouw en infra in de regio Brabant en Limburg?

Donderdag 18 april 2024
Daar zijn ze weer ... de bouwplaatsbezoeken van Brabant Mid-West

Zoals voorgaande jaren organiseert Afdeling Brabant Mid-West kort voor de zomer bouwplaatsbezoeken op drie plekken in de afdeling om lokaal de mogelijkheid te bieden elkaar te blijven zien.