Logo Bouwend Nederland

Infraplatform Zeeland krijgt nieuwe voorzitter

Zaterdag 25 november 2023

Op 21 november kwam het infraplatform Zeeland bijeen. Een belangrijk onderdeel van de vergadering was het afscheid van voorzitter Joost Schuijs, na 11 jaar tomeloze inzet voor de sector. Leonard Pekaar, directeur bij van der Straaten, volgt hem op.

11 jaar lang zette Joost zich met veel inzet en toewijding in voor de Zeeuwse infrasector. Hierin stond hij boven de partijen en wist richting opdrachtgevers een brug te slaan, om de belangen van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever helder uit te leggen. Dit heeft de positie van de sector versterkt en wederzijds begrip gegeven. 

 

Met veel dank aan Joost neemt Leonard Pekaar nu de voorzittershamer over. Als directeur van van der Straaten is Leonard als geen ander in staat de geslagen brug verder te ontwikkelen. De infraopgave die er in Zeeland aan komt, is groot en iedere partij is nodig deze te realiseren. Onder leiding van Leonard is onlangs een delegatie van het infraplatform hierover met de provincie Zeeland in gesprek geweest en deze contacten worden verder uitgebouwd.

Stikstof

Dat dit realiseren niet zomaar gaat, bleek uit de presentatie die Richard Mulder van Bouwend Nederland gaf. Er zijn vele, reële, problemen waar de sector mee te maken heeft. De inzet vanuit de sector is voor wat betreft korte termijn, komende kabinetsperiode en lange termijn is vooral gericht op helderheid en continuïteit. Geen verrassingen meer, geen nieuwe crises, maar helderheid voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Zie voor alle ontwikkelingen ook de presentatie.

Samenwerking overheden

Na deze presentatie duidde Hanneke van Eijndhoven, regiomanager Zuid van Bouwend Nederland, de samenwerking tussen de infrasector en de diverse overheden. De gezamenlijke belangen zijn groot en kunnen alleen in goed onderling overleg worden gerealiseerd. Hierbij moeten zowel markt als overheid meer open kaart spelen over uitdagingen en kansen, om deze samen vervolgens ook te pakken.

Conclusie

Er liggen grote uitdagingen en kansen voor de Zeeuwse infrasector de komende jaren. Als infraplatform gaan we door op de ingeslagen weg, met een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We kijken terug op een mooi afscheid van boegbeeld Joost Schuijs en gaan met vertrouwen in Leonard vooruit.

Jos Lukasse
Verenigingsmanager afdeling Zeeland
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Kinderen enthousiast maken voor de bouw en infra?

Dat kan vanaf nu met ‘De bouw maakt het op school’! Bouwend Nederland ontwikkelde met doelgroepexperts, kinderen en leden een set aan materialen waarmee bouw- en infrabedrijven op een leuke en gemakkelijke manier aan kinderen op de basisschool kunnen vertellen over hun mooie werk. Bouw- en infrabedrijven krijgen vaak de vraag om iets over hun werk te komen vertellen op een basisschool. Of zij zijn aan het werk aan (of vlakbij) een school en willen zelf laten zien wat er allemaal bij de bouw en infra komt kijken. Vanaf nu kan dat met het materiaal van ‘De bouw maakt het op school’.

Donderdag 16 mei 2024
Hoofdlijnenakkoord: Mooie ambities, maar het komt aan op goede uitvoering

Bouwend Nederland is positief dat er na zes maanden formeren een hoofdlijnenakkoord ligt. Het akkoord van de vier partijen adresseert nagenoeg alle grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de bouw- en infrasector de oplossingen bouwt, zoals bereikbaarheid, woningbouw en de energietransitie. Het komt nu aan op executiekracht en uitvoeringszekerheid. We hopen dat in de verdere uitwerking duidelijke maatregelen worden genomen om de doelstellingen en ambities ook echt voor elkaar te kunnen krijgen.

Vrijdag 26 april 2024
'Geef voldoende prioriteit aan mobiliteit'

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie (waar wij deel van uitmaken), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken in de Telegraaf het belang van mobiliteit en pleiten voor een hoge plek op de politieke agenda. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, is structureel investeren in mobiliteit namelijk van groot belang.