Logo Bouwend Nederland

Marktdag Waterschap Limburg valt in goede aarde

Woensdag 17 april 2024

Met ruim 80 deelnemers was de Marktdag Waterschap Limburg van dinsdag 9 april absoluut goed bezocht. Belangrijker nog dan het mooie aantal, was dat de aanwezigen heel enthousiast waren over wat de middag in Roermond ze had opgeleverd.

De Kaderichtlijn Water, de doelstellingen uit het klimaatakkoord; het zijn een paar van de opgaven waar Waterschap Limburg dagelijks aan werkt en waar ook de marktpartijen mee te maken krijgen. Opgaven die een goede onderlinge samenwerking nóg belangrijker maken. Vandaar dat Waterschap Limburg en branche-organisaties Bouwend Nederland en Cumela besloten de handen ineen te slaan en een Marktdag te organiseren. Insteek was om vooral op uitvoeringsniveau de opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar te brengen en samen te praten over de uitdagingen en hoe je die het beste samen kunt aanpakken. Namens het waterschap waren er veel mensen aanwezig die in de projectteams van watersystemen, Water in Balans en areaalbeheer actief zijn. En uiteraard de specialisten op het gebied van duurzaamheid, inkoop en contractmanagement. Naast de deelnemers van het waterschap waren veel leden aanwezig van Bouwend Nederland, en Cumela-leden die gespecialiseerd zijn in grondverzet en natuurtechniek en vooral als onderaannemers van de infra aannemers opereren

Informatieve plenaire sessie

De marktdag startte met een plenair gedeelte. In een uur kwam een drietal onderwerpen langs; de Kaderrichtlijn Water, Samenwerking en continuïteit en Schoon en Emissieloos Bouwen. Specialisten van het Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg gaven de deelnemers inzage in hoe het waterschap omgaat met deze thema’s. Na het plenaire gedeelte kregen de deelnemers de gelegenheid om in deelsessies in klein comité nog iets meer de diepte in te gaan over deze onderwerpen, waarin naast collega’s van het waterschap en de marktpartijen ook gastsprekers een bijdrage leverden. Naast de drie eerder besproken onderwerpen was er ook een deelsessie over ‘Elektriciteitsnet en emissieloos bouwen’.

Deelsessies met veel interactie

In de deelsessies gaven ook marktpartijen inzicht in wat voor hen belangrijk is zodat vraag en aanbod nog beter op elkaar afgestemd kan worden. Is er in het aanbestedingsbeleid bijvoorbeeld voldoende ruimte voor het Mkb? Hoe organiseren we de samenwerking voor de groeiende projecten opgave die het waterschap de komende jaren heeft? Wat kan de markt al op het gebied van zero emissie materieel? De waterschappen hebben het SEB convenant ondertekend maar soms is er net een stap meer nodig dan de basis wanneer er werkzaamheden in de nabijheid van een N2000 gebied moeten plaatsvinden. Hoe daag je elkaar uit en zorg je samen voor continuïteit zodat ook de infrabouwer zekerheid heeft om te investeren? Maar ook de Kader Richtlijn Water heeft gevolgen voor projecten. Het waterschap speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van het oppervlaktewater. Maar mocht deze kwaliteit niet voldoende zijn dan komen vergunningen van bouw- en infraprojecten in de knel en daarmee projecten. Wat kan de markt daar dan vervolgens in betekenen in oplossingen? Ook daar werd uitvoerig over gesproken.

Voldoende stof om mee verder te gaan

Aansluitend op de deelsessies kwamen de deelnemers weer bijeen en werd, met behulp van een Mentimeter, opgehaald hoe men de middag had ervaren. Het belangrijkste inzicht was het belang voor goede samenwerking en gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Ook is er gepolst op welke thema’s verdieping gewenst is. Dit maakte duidelijk dat de deelnemers onder meer op het gebied van raamovereenkomsten, samenwerkingsvormen en laadinfrasctructuur graag verder met elkaar in gesprek willen gaan.

Positieve reacties

De Marktdag werd afgesloten met een netwerkborrel. Veel deelnemers vonden de Marktdag een nuttige bijeenkomst. Het doel was immers om de persoonlijke ontmoeting tussen mensen van het waterschap en de marktpartijen te stimuleren. Die mensen waren er volop en gingen ook veelal met elkaar in gesprek. Leden van zowel Bouwend Nederland als Cumela waren daarnaast ook goed te spreken over elkaars aanwezigheid. Voor de opgaven is het immers belangrijk dat de verbinding en de samenwerking tussen aannemers en onderaannemers goed en soepel verloopt, en daar zal de gezamenlijke deelname aan de Marktdag zeker aan bijdragen. De vele positieve geluiden betekent voor de organiserende partijen dat er op welke manier dan ook aan een vervolg kan worden gewerkt.

Beatrice Dormans
Adviseur Markt & Overheid regio Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 24 mei 2024
'Samen uitdagingen het hoofd bieden'

De vergrijzing, energietransitie en veiligheid: de infrasector kampt met diverse uitdagingen. "Tijd om onze koppen bij elkaar te steken. Alleen zo kunnen we deze uitdagingen aanpakken", aldus Mario Goossens, directeur BESIX Infra Nederland.

Woensdag 8 mei 2024
Fa H. Heijnen en Zn: een familiebedrijf moderniseren gaat niet vanzelf

Harrie Heijnen had de hoop al opgegeven dat zijn zoon Mark ooit in de bouw zou gaan werken. Toch kreeg het bouwvirus ook de vierde generatie Heijnen in zijn greep en sinds kort is hij zelfs samen met zijn vader en tante mede-eigenaar van Fa H. Heijnen en Zn.

Woensdag 1 mei 2024
Al bijna een eeuw jaar volgt aannemersbedrijf Mesu de weg der geleidelijkheid

Vier generaties Mesu hebben hun stempel gedrukt op het Zeeuwse aannemersbedrijf Mesu. Volgens Jeroen Mesu hebben hij, zijn vader en opa echter niets wezenlijks veranderd aan het bedrijf dat zijn overgrootvader bijna honderd jaar geleden startte. Het is groter gegroeid, dat wel, maar het werkveld is nog altijd hetzelfde.