Logo Bouwend Nederland

Onderzoek naar realisatie Bouwhub Midden-Brabant volop gevolgd

Vrijdag 29 april 2022

Sinds zomer 2021 heeft een kopgroep van aannemers en slopers in en rondom het Tilburgse de handen ineen geslagen om te onderzoeken of een fysieke bouwhub voor in- en verkoop van gebruikte bouwmaterialen te realiseren is. Deze kopgroep wordt ondersteund door Midpoint Brabant / Up New Bouw en Bouwend Nederland afdeling Brabant Mid-West.

Van links naar rechts Saber Jouhri, Don van Iterson, Tom Adriaans, Fleur Roovers, Noa Bartels, Kristy Dekkers, Marijn Prins en Hanneke Houkes.

 

Acht studenten van Avans Hogeschool voeren in drie groepen onderzoek uit naar de haalbaarheid en werken ieder een eigen deel van de businesscase uit. Dinsdagmiddag 26 april presenteerden zij voor een dertigtal aanwezige belangstellenden hun aanpak en bevindingen tot dusver (halverwege hun onderzoeksperiode).

 

Een beeldvormende korte video van deze middag kun je vanuit deze post terugkijken.

Onderzoeksonderdelen

Don van Iterson en Saber Jouhri trapten af na een introductie door Vincent van Rijsewijk van Mipoint Brabant / Up New Bouw en Stijn van der Weegen van Van der Weegen Bouw, één van de initiatiefnemers en deelnemer van de kopgroep. Vervolgens informeerde Saba Noman Ali als junior onderzoeker van het lectoraat van Avans Finance and Accounting over de rol en begeleiding van het lectoraat en specifiek het Afstudeeratelier Sustainable Accounting.

 

Don en Saber studeren aan Avans Den Bosch, Finance and Control. Zij nemen dat deel van het totaalonderzoek voor rekening waarbij ze de exploitatiebegroting maken en een aantal scenario's uitwerken als huur of koop van de fysieke locatie en het materieel plus vervoermiddelen en verschil in inhuur of eigen dienstbetrekking van medewerkers van de bouwhub in de toekomst. Naast de financiële kant van het verhaal nemen zij ook de maatschappelijke kant mee in hun onderzoek, zoals het tewerkstellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opslag en logisitiek gebruik van de bouwhub naar projecten in bijvoorbeeld de binnenstad nemen zij als extra verdienmodel mee in hun onderzoek.

 

Hanneke Houkes en Tom Adriaans volgen dezelfde studie en richten zich vanuit plaatsing en begeleiding door De Hilver Bouwmaterialen op kostprijsberekening. Na een selectie van materialen werken zij nu de kostprijsberekening van tien producten uit. De selectie is tot stand gekomen na criteria als vraag uit de markt (ook bij hergebruik) en/of eenvoudig en in goede staat uit sloop te kunnen halen. Zij leveren na afloop een calculatiemodel op om de prijs voor producten te kunnen bepalen.  

 

Tot slot presenteerden Fleur Roovers, Noa Bartels, Marijn Prins en Kristy Dekkers met welke methoden zij bereidwilligheid. draagvlak en promotie van een tweedehandsbouwmaterialenhun uitvragen. Hieruit werd duidelijk dat er goed gecommuniceerd moet worden naar de buitenwereld wat de koprgroep met dit initiatief voor ogen heeft. Daar heeft de sloper of aannemer nog te weinig beeld bij. Er wordt vooral in termen van samenwerking in plaats van concurrentie. Deze studenten volgen de minor Business 2030 aan Avans Breda en volgen de studierichtingen bedrijfskunde en commerciële economie.

Markt omarmt het initiatief, maar heeft er nog geen goed beeld bij

Uit het publiek kwamen suggesties als het ook meenemen van vermeende kosten van afval van niet circulaire producten, de afweging voor bio-based producten en samenwerking met andere lectoraten of afstudeerteams, die zich bijvoorbeeld op BIM richten. Corporaties geven aan dat zij voor dagelijks en grootschalig onderhoud ook onderzoeken dit meer circulair uit te voeren en dat juist sanitair voor hen een interessante productgroep is.

 

De studenten leveren hun eindproduct eind juni op, waarna de bouwhubkopgroep de resultaten uit de drie onderzoeken bundelt tot een businessplan. Dit plan brengen we onder de aandacht brengen van de gemeenten van Midden-Brabant en bij Provincie Noord-Brabant. Het is duidelijk dat de studenten, die allen eind januari nog geen affiniteit met de bouwbranche hadden, enthousiast zijn geraakt over het initiatief en het contact met betrokken partijen in onze sector als prettig ervaren.

 

Volg de ontwikkelingen op www.bouwhubmiddenbrabant.nl. Tijdens de Regiodag van Bouwend Nederland regio Zuid op 21 juni in Breda zullen Vincent en Stijn opnieuw een update geven van de stand van zaken en het animo polsen ook bij aannemers uit andere delen van onze afdeling.

 

Na afloop van de presentaties werd nageborreld in de skybox in het Willem II stadion, beschikbaar gesteld door Reyrink Groep.

Voor meer informatie over dit initiatief en de ontwikkelingen kun je contact opnemen met Petra Landmeter of Stijn van der Weegen.

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken in Brabant in Zeeland

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 14 mei 2024
Gemeente Breda en marktpartijen zoeken naar logistieke oplossingen

De stad Breda staat voor een enorme woningbouwopgave. Het inwoneraantal zal tot 2040 bijna verdubbelen. Die enorme opgave is óók een grote logistieke opgave. Want hoe bouw je efficiënt, met zo min mogelijk verkeershinder en weinig emissies. De gemeente ging hierover graag in gesprek met marktpartijen.

Dinsdag 23 april 2024
Opmars zij-instromers in de bouw en infra

Wist je dat er gemiddeld zo'n 50 kandidaten zich aan het oriënteren zijn voor een carrière in de bouw en infra in de regio Brabant en Limburg?