Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Standaarden en unieke innovaties besproken in brabant in zeeland

Standaarden en unieke innovaties besproken in Brabant in Zeeland

Donderdag 23 mei 2024

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Rob Noordberger van Ketenstandaard vertelde de aanwezigen dat hun standaarden geen software zijn, maar middelen om digitaal met partners te communiceren. De standaarden kunnen worden geïmplementeerd in de software van de aannemer en hun partners. Speciaal werd de DICO (digitale communicatie) besproken. Bij Ketenstandaard neem je een licentie af op basis van jaaromzet; zij bieden aannemers met een omzet lager dan een miljoen, een gratis licentie aan. De efficiency zit hem in de bulk. Partijen waar je een grote berichtenstroom mee hebt. De digitale communicatie is veilig en gestructureerd en spookfacturen zijn via deze elektronische weg 100% uitgesloten. De meeste softwareleveranciers bieden wel koppelingen of mogelijkheden aan om DICO te implementeren.

Als ervaringsdeskundige voor het gebruik met de Dico standaard was Dirk Zeeman van HSB Bouw uit Volendam afgereisd naar het zuiden. Bij HSB zijn ze in 2016 met nieuwe ERP systeem gestart en werd besloten zoveel als mogelijk te automatiseren. HSB wil een order in het systeem krijgen op een eenduidige manier. Zij werken sinds 2021 met Whitevision en dit zorgt voor een correcte vertaling van alle orders. Geen gedoe met pakbonnen en vrachtbrieven meer en de factuur kan zelfs binnen een dag gereed gemeld worden voor betaling. HSB geeft bij elke leverancier aan dat ze graag willen samenwerken en willen communiceren met Dico.

Dirk geeft de groep mee dat je natuurlijk voor jouw eigen bedrijf moet beoordelen hoeveel efficiency het je oplevert. HSB is de afgelopen jaren verdubbeld in omzet, maar de administratieve lasten zijn dat zeker niet.

Hij verwacht dat werken op deze wijze in de toekomst steeds meer gemeengoed gaat worden. Net als E-factureren in de bouw door ons gestimuleerd wordt (waar DICO overigens een onderdeel van is).

Actuele informatie door Dennis Mollet

Zoals gebruikelijk in de contactgroepen komt Dennis aan bod om te vertellen over de huidige ontwikkelingen en acties vanuit ons en ketenpartners. Hij meldt dat de 4e module 'ketensamenwerking' in de Digiscan bijna gereed is. De groep kan deze versie nog enkele dagen reviewen voordat deze definitief wordt. Deze module toetst jouw volwassenheid op digitale samenwerking met de keten.

We werken mee aan een pilot om te onderzoeken wat er op het gebied van AI in de bouw bij jullie leeft en om inzicht te krijgen in wat het effect is op onze sector. Er zijn nog enkele plekken vrij om deel te nemen. Afronding onderzoek Q4’24. Een van de deelnemers neemt al deel en geeft aan dat het hen waardevolle informatie oplevert (ook voor HR en directie op het gebied van inzicht in implementatie en personeelsplanning voor de toekomst).

Dennis attendeert nogmaals op de website van Samen Digitaal Veilig. 'Maak een begin' is zijn advies. Check hoe je er zelf voorstaat. De basis blijft gratis; enkele plusmodules heeft BNL voor haar leden tijdelijk bijgekocht. Deze zijn tot juli verlengd.

Voorts tipt hij de deelnemers die met buitenlandse ketenpartners werken, dat de NIS2 wetgeving in België en Duitsland waarschijnlijk  vanaf 17 oktober 2024 van kracht zal zijn (in NL is de verwachting medio 2025). Vraag bij jouw opdrachtgevers na of ze aanzullende eisen stellen dingen o.b.v. de NIS2.

Cyber vaker via QR-codes

Cyber criminelen maken vaker gebruik van valse QR codes. Als iemand deze scant wordt er direct toegang gegeven tot het apparaat of netwerk.
In dit artikel een voorbeeld over hoe een lidbedrijf het onderwerp onder de aandacht brengt. Escaperoom introductie bij Vrolijk. Maak jouw medewerkers er in elk geval op attent.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de bouw- en infra sector vaker doelwit is van cyber criminelen. Redenen hiervoor zijn met name  een laag bewustzijn, complexe ketens met mogelijk een zwakke schakel, aantal betalingen relatief hoog en er wordt veel  data gegenereerd.

Cybercrime te lijf gaan is altijd een drieluik van techniek, mens en beleid altijd met als steekwoord 'bewustwording'.

Bekijk hier de volledige presentatie van Dennis.

Tijdens de ronde waarin we actuele ervaringen met elkaar delen komen de stamkaarten weer ter sprake. De leden van contactgroepen in het hele land gebruiken inmiddels de stamkaart om hun applicatielandschap mét bevindingen te delen met collega’s. Zo kun je leren van de ervaringen van andere (vergelijkbare) leden met diverse software voor de inrichting van hun processen.

De Digitale kruiwagen

In het kader van innovaties en toepassing van digitale innovaties is Jeroen Pat van TBI te gast.

TBI is een club van 21 ondernemingen, die voor de sector hun bijdrage leveren in projecten als DICO, CSRD etc. Bij TBI bestaat de mogelijkheid om te experimenteren in een 'lab', te oefenen met implementeren van testversies van bedachte innovaties en ambassadeurs te kweken voor nieuwigheden.

Zo is er getest met het digitaal in kaart brengen van projecten en met QR-codes op onderdelen van een complex bouwproject, met de PMC-routekaart etc. Op ludieke wijze neemt Jeroen ons mee in zijn reis om een digitale kruiwagen op de bouw te realiseren, waarbij ter plekke tekeningen, planningen en meer kan worden geraadpleegd vanuit een 27inch touchscreen (als deksel van een heuse traditionele, enigszins omgebouwde, kruiwagen). Daar waar de kruiwagen eerst 'aan de kant' stond en er maar vreemd naar gekeken werd, vragen uitvoerders nu wanneer ze de kruiwagen op hun werk krijgen.

Wederom mooi om te zien dat leden in zo'n contactgroep onderling opgedane kennis delen en de sector naar een hoger niveau willen tillen.

Zie hier de presentaties van Jeroen Pat en Rob Noordberger.

Deelnemen aan de contactgroep Digitalisering?

Heb jij belangstelling om de volgende contactgroep bij te wonen of op de hoogte te worden gehouden van ontwikkelingen op het gebied van Digitalisering? Meld je dan aan bij jouw verenigingsmanager. Dat is Jos Lukasse voor Afdeling Zeeland en Petra Landmeter voor Afdeling Brabant Mid-West.

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 18 juni 2024
Veel bekijks bij arbeidsmigrantencampus in Waalwijk

Op 12 juni vond het tweede bouwplaatsbezoek van Afdeling Brabant Mid-West plaats in Waalwijk. Aannemingsbedrijf De Wit Drunen|Breda realiseert er in opdracht van BGO Expathousing huisvesting voor arbeidsmigranten, die veelal op het industrieterrein in Waalwijk zullen gaan werken.

Maandag 17 juni 2024
Lancering Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) is klaar voor gebruik: op 18 juni wordt versie 1.0 van het afsprakenstelsel gelanceerd en officieel overgedragen aan de markt. Met DSGO is een veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot digitale informatie vanuit de hele keten in de ontwerp-, bouw- en technieksector een flinke stap dichterbij.

Zondag 16 juni 2024
Leerzame masterclass voor Brabantse Wethouders Wonen

Op vrijdag 7 juni jl. organiseerde Bouwend Nederland regio Zuid samen met de Provincie Noord-Brabant een masterclass voor de wethouders Wonen van de Brabantse gemeenten. Samen met deelnemers van het Bouwplatform Wonen spraken de bestuurders over de mogelijkheden om sneller van plan naar realisatie te komen.