Logo Bouwend Nederland

Studenten presenteren conclusies en aanbevelingen aan bouwhub-kopgroepleden

Vrijdag 1 juli 2022

Drie studentengroepen van Avans zijn ca. 5 maanden aan de slag geweest om te onderzoeken of de realisatie van een bouwhub voor gebruikte bouwmaterialen in Tilburg haalbaar is en op welke wijze dan het beste gestart kan worden.

Twee groepen van Avans Den Bosch, richting Finance and Accounting studeerden af op een deel van de onderzoeksvraag of de oprichting van een fysieke tweedehandsbouwmaterialenhub haalbaar is. Don van Iterson en Saber Jouhri namen de investerings- en exploitatiebegroting voor hun rekening en werkten een aantal scenario's uit als huur of koop van een fysieke locatie, aanschaf van bewerkingsmaterieel en vervoermiddelen en inhuur of in dienst nemen van medewerkers. Naast de financiële kant werd ook rekening gehouden met de maatschappelijke kant, al is die impact lastiger in cijfers uit te drukken. 

Hanneke Houkes en Tom Adriaans hebben onder begeleiding van Laurens Verbunt van De Hilver Bouwmaterialen zich vooral gericht op de kostprijsberekening. Voor 10 geselecteerde bouwmaterialen hebben zij een kostprijscalculatiemodel opgesteld. Zij hielden hierbij rekening met vraag en aanbod in de markt, het feit of materialen redelijk uit sloop te demonteren zijn en hoeveel bewerking nodig lijkt om materialen weer te kunnen verkopen. Ook transport- en opslagkosten zijn meegenomen. Dit calculatiemodel is een basistool die de kopgroep nu kan hanteren om in- en verkoopprijzen straks vast te stellen.

De derde studentengroep voerde de opdracht uit vanuit de gekozen Minor Business 2030 in het 3e jaar van hun opleiding Bedrijfskunde en Commerciële economie. Zij onderzochten op welke wijze draagvlak gecreëerd kan worden om deelname van bedrijven aan de bouwhub te bevorderen en de in- en uitstroom van deelnemende partijen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Van links naar rechts Tom Adriaans, Hanneke Houkes, Fleur Roovers, Noa Bartels, Saber Jouhri, Don van Iterson en Kristy Dekkers. Marijn Prins ontbrak tijdens de eindpresentatie maar werkte mee in de groep van de minor.

 

De bedrijven die nu de kopgroep vormen zijn Van der Weegen Bouw, Aannemingsbedrijf Van der Zanden Moergestel, TTO Sloop en Infra, Heerkens van Bavel, Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen Reyrink, De Hilver Bouwmaterialen en Bouwstoffenservice Midden-Brabant. Zij hebben de ochtend na de presentatie besloten om keihard door te pakken na de bevindingen en aanbevelingen vanuit deze onderzoeken. 

 

We hopen dus binnenkort te kunnen aankondigen op welke wijze wij de plannen voortzetten om de realisatie van Bouwhub Midden-Brabant werkelijkheid te laten worden. Houd deze website daarom in de gaten.

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 14 mei 2024
Gemeente Breda en marktpartijen zoeken naar logistieke oplossingen

De stad Breda staat voor een enorme woningbouwopgave. Het inwoneraantal zal tot 2040 bijna verdubbelen. Die enorme opgave is óók een grote logistieke opgave. Want hoe bouw je efficiënt, met zo min mogelijk verkeershinder en weinig emissies. De gemeente ging hierover graag in gesprek met marktpartijen.

Dinsdag 23 april 2024
Opmars zij-instromers in de bouw en infra

Wist je dat er gemiddeld zo'n 50 kandidaten zich aan het oriënteren zijn voor een carrière in de bouw en infra in de regio Brabant en Limburg?

Donderdag 18 april 2024
Daar zijn ze weer ... de bouwplaatsbezoeken van Brabant Mid-West

Zoals voorgaande jaren organiseert Afdeling Brabant Mid-West kort voor de zomer bouwplaatsbezoeken op drie plekken in de afdeling om lokaal de mogelijkheid te bieden elkaar te blijven zien.