Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nu bouwen aan morgen
  3. Toolkit nu bouwen aan morgen

Toolkit Nu bouwen aan morgen

Deze toolkit van Nu Bouwen aan Morgen biedt ondersteuning en inspiratie voor het organiseren van een evenement over (een van) de thema's van dit programma. Hieronder vind je per thema een toolkit met video's, presentaties en andere handige documenten. Daarnaast tref je een overzicht aan van sprekers die een mooie lezing kunnen verzorgen over een thema van Nu Bouwen aan Morgen. Met deze toolkit kun je leden aan de hand nemen bij duiding van de thema's in de toekomst van bouwen in Nederland.

Toolkit voor Energietransitie en energie-infra

Toolkit voor Toekomst van werk

Interessante sprekers voor Nu bouwen aan morgen

Anton Peters: Glas duurzaam en circulair

Glas draagt bij aan verduurzaming van de bebouwde omgeving en een circulaire economie. Daarbij kunnen in één product (isolatieglas) diverse functionaliteiten aan elkaar gekoppeld worden, zoals isolatie, (doorval en brand)veiligheid, geluidwering, opwekken van energie, esthetiek, enz. Alles met een basismateriaal wat oneindig gerecycled kan worden.

Contactgegevens spreker

Anton Peters, manager Projects Architectural Glass BeNeLux
LinkedIn

Marco Witschge: Maak verduurzamen van utiliteit mogelijk met BespaarGarant

Hoe verduurzaam je gebouwen met een technische prestatiegarantie en slimme financiering uit lagere energiekosten? Het kan met BespaarGarant, een open standaardmethode die het verduurzamen van utiliteitsgebouwen en de financiering eenvoudiger maakt. In deze online sessie leggen we je uit hoe het werkt en hoe je zelf als uitvoerende partij aan de slag kunt.

Contactgegevens spreker

Marco Witschge, directeur Stichting BespaarGarant
Telefoon: 06 - 215 943 87
LinkedIn

Pleun Driessen: Go Pro in het onderwijs

Video is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. In het onderwijs is de rol van video steeds belangrijker geworden. In het beroepsonderwijs kunnen studenten bijvoorbeeld hun werkzaamheden filmen. In project 'GoPro: GrensOverstijgend PRaktijkOpleiden' onderzoeken we hoe dit soort studentvideo's kunnen bijdragen aan de verbetering van leeropbrengsten in het mbo (BBL niveau 2 en 3). We nemen je graag mee in ons onderzoek en delen praktische tips.

Contactgegevens spreker

Pleun Driessen, Universiteit Twente
LinkedIn

Rob Buren: Samenwerken aan meer betaalbare woningen

Is de woningbouw in Nederland veel te duur? We gaan in op de integrale digitalisering en ketenintegratie van de sectoren ontwikkeling, bouw en industrie. Rob Buren vertelt hoe hij het tot zijn doel maakte om de woningbouw van betaalbare woningen in Nederland te versnellen, verduurzaming van de sector en bouw- en ontwikkelkosten te verlagen. Hoe hij dat doet en wat daarvoor nodig is, dat hoor je in deze sessie

Contactgegevens spreker

Rob Buren, van Vorm Bouw en directeur SUPLA
Telefoon: 06-51663569
LinkedIn

Klaas Graveland: Stapsgewijs naar een circulair bouwproject en bouweconomie

Circulair bouwen en ondernemen stapsgewijs in jouw bedrijf implementeren. Uitleg hoe je overzicht en inzicht kunt ontwikkelen en wat je daarvoor nodig hebt om naar een concrete en toekomstbestendige bedrijfsaanpak te komen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en uitleg over actuele ontwikkelingen in de markt, word je geënthousiasmeerd en zie je de noodzaak om er gericht mee aan de slag te gaan. Ben jij ook benieuwd naar TRIAS ARGENTARIAE?

Contactgegevens spreker

Klaas Graveland, Directeur Hunebouw
Telefoon: 06-22948486
LinkedIn

George Kempenaar: Praktisch digitaliseren

Op bouwplaatsen kan het lang duren voordat projectvoortgangsinformatie de juiste personen bereikt. Dit leidt vaak tot stilstand van machines, voor dure fouten en voor het overschrijden van planning. Een project vertraagt, zonder dat precies de vinger is te leggen op de oorzaak. Jansma Drachten ontwikkelt met een aantal partners software om deze problemen te reduceren of te voorkomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een grondstoffenregistratie-systeem, een materieelbeheersysteem en Topdata.

Contactgegevens spreker

George Kempenaar, Jansma Drachten BV
Telefoon 0512-334070
LinkedIn

Ben Timmermans: Waterstof, kansen voor bouw en infra

Is waterstof een goed alternatief voor fossiele brandstoffen? En wat is waterstof eigenlijk, hoe wordt het gemaakt en getransporteerd? Hoe kun je dat dan inzetten voor bijvoorbeeld materieel of de gebouwde omgeving? In deze sessie gaan we het gesprek aan met Avitec dat zijn eigen waterstof produceert en gebruikt in verschillende machines.

Contactgegevens spreker

Ben Timmermans, Avitec
Telefoon: 06-22563820
LinkedIn

Erik Kemink: De kansen voor MKB-bouwbedrijven in de groeiende markt van verduurzamen

Of het nou om zonnepanelen, laadpalen, batterijen of warmtepompen gaat. De komende jaren moet er een enorme verduurzamingsslag plaatsvinden in de bestaande bouw maar ook in de nieuwbouw. Tijdens deze sessie verkennen we met elkaar hoe een MKB bouwbedrijf hier goed op kan inspelen en welke rol(len) zij daarin kan pakken. Daarbij zal Four Energy als inspirerend voorbeeld worden toegelicht.

Contactgegevens spreker

Erik Kemink, Four Energy
Telefoon: 06-41050119
LinkedIn

Guido van Tongeren: Familiebedrijven, waar generaties elkaar treffen

Veel van onze kleinere bedrijven in de bouw zijn familiebedrijven. De oude garde wordt opgevolgd door een nieuwe generatie. Is er voldoende match tussen beide generaties of botst het? Guido van Tongeren is directeur van Henk van Tongeren Water & Techniek. Tijdens zijn studie bedrijfskunde in Groningen werkte hij op vrije dagen als bronbemaler. Na zijn studie is Guido in 2004 aan de slag gegaan voor een Duits aannemersbedrijf voordat hij in 2006 de overstap maakte naar het familiebedrijf. Daar begon hij als calculator en adviseur. Vanaf 2006 was hij Hoofd Bedrijfsbureau. In 2012 maakte Guido de stap naar bedrijfsleider en sinds 2014 is toegetreden tot de directie als directeur. Sinds 2020 maakt Guido deel uit van het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland. Daarvoor was hij jarenlang voorzitter van Jong Bouwend Nederland Regio Oost en regiobestuurder Oost. Ook is hij betrokken bij het Infraplatform Oost en de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer.

Contactgegevens spreker

Guido van Tongeren, Van Tongeren Water &Techniek
Telefoon: 055-3682300
LinkedIn