Afbeelding Hoe bouw je een huis volledig van hout?

Hoe bouw je een huis volledig van hout?

Lees meer

Nu Bouwen aan Morgen

De hoeveelheid trends en ontwikkelingen lijkt soms overweldigend. Voor bouw- en infrabedrijven is het lastig te bepalen met welke ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Welke kansen ontstaan er? Op welke zaken moet je je als bedrijf voorbereiden? In de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen staan vier thema's centraal om bedrijven in de bouw- en infrasector te begeleiden naar de toekomst.

 

Toekomstbeelden

Voor elk thema hebben we steeds twee toekomstbeelden tegenover elkaar gezet: hoe kan de wereld eruit zien op basis van de huidige onzekerheden van vandaag de dag? De toekomstbeelden beschrijven hoe de wereld er in 2030 kan uitzien voor de vier centrale thema's. De beelden zijn geen voorspellingen, geen verwachtingen en ook geen wensbeelden. Wel zijn het prikkelende beschrijvingen van een deel van de werkelijkheid die vaak flink verschilt van die van vandaag.

De toekomstbeelden maken inzichtelijk hoe trends en onzekerheden over ruim tien jaar samen tot grote veranderingen kunnen leiden. Ze laten zien dat de toekomst niet uit 'losse' ontwikkelingen bestaat, maar dat het samenspel tussen technologie, beleid, markt en maatschappelijke uitdagingen bepalend zullen zijn voor hoe vraag, aanbod en sector er straks uitzien.

Onze thema's