Afbeelding Hoe bouw je een huis volledig van hout?

Hoe bouw je een huis volledig van hout?

Lees meer

Nu Bouwen aan Morgen

De hoeveelheid trends en ontwikkelingen lijkt soms overweldigend. Voor bouw- en infrabedrijven is het lastig te bepalen met welke ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Welke kansen ontstaan er? Op welke zaken moet je je als bedrijf voorbereiden? In de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen staan vier thema's centraal om bedrijven in de bouw- en infrasector te begeleiden naar de toekomst.

 

Toekomstbeelden

Voor elk thema hebben we steeds twee toekomstbeelden tegenover elkaar gezet: hoe kan de wereld eruit zien op basis van de huidige onzekerheden van vandaag de dag? De toekomstbeelden beschrijven hoe de wereld er in 2030 kan uitzien voor de vier centrale thema's. De beelden zijn geen voorspellingen, geen verwachtingen en ook geen wensbeelden. Wel zijn het prikkelende beschrijvingen van een deel van de werkelijkheid die vaak flink verschilt van die van vandaag.

De toekomstbeelden maken inzichtelijk hoe trends en onzekerheden over ruim tien jaar samen tot grote veranderingen kunnen leiden. Ze laten zien dat de toekomst niet uit 'losse' ontwikkelingen bestaat, maar dat het samenspel tussen technologie, beleid, markt en maatschappelijke uitdagingen bepalend zullen zijn voor hoe vraag, aanbod en sector er straks uitzien.

Onze thema's

       

Belangrijkste resultaten projecten

Om de doelen van het project na te streven en de effecten positief te beïnvloeden, zijn er diverse deelprojecten geïnitieerd en uitgevoerd. Via deze knop ga je naar een overzicht van de belangrijkste projecten.

Hoe nu verder?

De afgelopen jaren hebben we de toekomstverkenning NBAM volop uitgedragen bij stakeholders en leden. Er is input opgehaald middels diverse contactmomenten met leden en stakeholders. Deze input heeft mede geleid tot een hervorming van de beleids- en verenigingsthema's en tot de totstandkoming van een reeks nieuwe meerjarenprogramma’s. Deze programma's richten zich op de thema's 'Vernieuwing van de sector', 'Toekomst van werk', Mobiliteit en 'Samenwerking in de keten'. Binnen deze programma's richten we ons op branche-ontwikkeling. Zowel landelijk als regionaal ontwikkelen we activiteiten en leggen we verbindingen om de leden te ondersteunen om toekomstbestendig succesvol te kunnen blijven ondernemen.