Afbeelding Waarde van bouwen

Waarde van bouwen

Nu Bouwen Aan Morgen | Toekomstverkenning bouw & infra 2030

Waarde toevoegen door innovatie, specialisatie en samenwerking

De maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse bouw- en infrasector staat buiten kijf, met in 2019 een productvolume van €76,4 miljard en ruim 321.000 werknemers. Maar Nederland staat voor een aantal dringende maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, energietransitie, vergrijzing en verstedelijking met de daarbij behorende woon- en vervoersopgaven. Hoe kan de bouw- en infrasector, met alle maatschappelijke opgaves die er liggen, zijn toegevoegde waarde handhaven?

Toekomstbeeld A: Bouw als high tech productmachine

In 2030 bestaat de bouw primair uit fabrieken die modulaire onderdelen van gebouwen produceren. Technologische innovatie leidt tot een enorme productiviteitsverbetering in de bouw en infra. Bovendien is het nieuwe bouwen zeer duurzaam. De bouw en infra is een exportsector geworden; de binnenlandse bouw is minder belangrijk.

Toekomstbeeld B: Bouw als probleemoplosser

De overheid dwingt een verplaatsing naar – en bouwen in – de hooggelegen delen van Nederland af. De overheid beperkt daarnaast het bouwen in het westen van het land vooral tot nieuwe waterwerken, zoals dijken. Er wordt grootschalig geïnvesteerd in watermanagement en mobiliteit. De overheid dwingt bij eigenaren verduurzaming van bestaande bouw af.