Afbeelding Energietransitie en -infrastructuur

Energietransitie en -infrastructuur

Nu Bouwen Aan Morgen | Toekomstverkenning bouw & infra 2030

Groen, groener, groenst

We staan voor een enorme opgave. Als land moeten we verduurzamen op alle fronten. Nederland wil in 2030 namelijk 49% minder en in 2050 zelfs 95% minder CO2 uitstoten. In Europa pleiten we zelfs voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. De winning van het Groninger aardgas stopt en het gebruik van fossiele energie moet drastisch omlaag, tot vrijwel nul in 2050. Dit heeft consequenties voor alle sectoren. De huidige energiesystemen en -infrastructuren gaan daardoor sterk veranderen. De ambities zijn torenhoog, maar hoe gaan we deze enorme uitdaging vormgeven in ons land?

Toekomstbeeld A: Centrale aansturing verduurzaming

De Nederlandse verduurzamingsopgave wordt in dit toekomstbeeld centraal aangestuurd. Overheden en netbeheerders bepalen op dwingende wijze hoe en volgens welke planning de energietransitie in de gebouwde omgeving zal verlopen. Er wordt daarom door het hele land volop ingezet op de aanleg van collectieve infrastructuur, maar ook het blijvend gebruik van het gasnet.

Toekomstbeeld B: Innovatie van onderop

De wijkaanpak is in dit toekomstbeeld hèt middel om de Nederlandse verduurzamingsopgave snel en efficiënt te realiseren. Innovaties in energie- en warmtetechniek, marktaanbod en financiële constructies staan centraal in deze aanpak. De innoverende initiatieven komen van onderop en worden lokaal georganiseerd door het hele land.