Afbeelding Ruimtelijke spreiding van functies

Ruimtelijke spreiding van functies

Nu Bouwen Aan Morgen | Toekomstverkenning bouw & infra 2030

Wonen, werken en recreëren in 2030

We wonen samen in een klein land, maar dat wil niet zeggen dat onze ambities omtrent leefbaarheid en functionaliteit van de omgeving niet torenhoog zijn. In het Nederland van de toekomst moeten we wonen, werken èn recreëren op een optimale manier organiseren in alle regio’s. Maar hoe gaan we dat in de praktijk aanpakken?

Toekomstbeeld A: Spreiding van wonen en werken

De functies wonen, werken, recreëren en natuur zijn in dit toekomstbeeld meer geografisch gespreid dan nu. Nederland investeert fors en collectief om die spreiding van functies mogelijk te maken. Steden ervaren dan ook minder drukte rondom deze functies en het landelijk gebied is vitaler. De ruimtelijke ordening wordt centraal gestuurd vanuit een nationale visie. 

Toekomstbeeld B: Concentratie in en rond steden

Steden zijn plekken waar functies als wonen, werken en recreëren geconcentreerd zijn. Het merendeel van de mensen woont in binnensteden en de randen eromheen, zogenaamde agglomeraties. De verschillende functies die Nederland te bieden heeft, zijn vooral in de stad te vinden. Steden hebben een beter leefklimaat: meer groen, betere vervoersopties en een betere luchtkwaliteit. Buitengebieden kenmerken zich door rust, groen en openheid.