Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nu bouwen aan morgen
  3. Ruimtelijke spreiding van functies

Wonen, werken en recreëren in 2030

We wonen samen in een klein land, maar dat wil niet zeggen dat onze ambities omtrent leefbaarheid en functionaliteit van de omgeving niet torenhoog zijn. In het Nederland van de toekomst moeten we wonen, werken èn recreëren op een optimale manier organiseren in alle regio’s. Maar hoe gaan we dat in de praktijk aanpakken?

Toekomstbeeld A: Spreiding van wonen en werken

De functies wonen, werken, recreëren en natuur zijn in dit toekomstbeeld meer geografisch gespreid dan nu. Nederland investeert fors en collectief om die spreiding van functies mogelijk te maken. Steden ervaren dan ook minder drukte rondom deze functies en het landelijk gebied is vitaler. De ruimtelijke ordening wordt centraal gestuurd vanuit een nationale visie. 

Toekomstbeeld B: Concentratie in en rond steden

Steden zijn plekken waar functies als wonen, werken en recreëren geconcentreerd zijn. Het merendeel van de mensen woont in binnensteden en de randen eromheen, zogenaamde agglomeraties. De verschillende functies die Nederland te bieden heeft, zijn vooral in de stad te vinden. Steden hebben een beter leefklimaat: meer groen, betere vervoersopties en een betere luchtkwaliteit. Buitengebieden kenmerken zich door rust, groen en openheid.

Hoe pakt dit thema uit in de praktijk?

De stad van de toekomst
Future Mobility
Digitale veiligheid
Digital twin
Death of Distance
Generatie Boomers, X, Y, Z
Augmented reality

Meer over ruimtelijke spreiding van functies

FAQ | Ruimtelijke spreiding van functies

Meer over Nu Bouwen Aan Morgen

PDF-uitgave | Nu Bouwen aan Morgen

Video | Toekomstvisie van minister Cora van Nieuwenhuizen

Video | Toekomstvisie van minister Kajsa Ollongren

Bekijk ook de andere thema's

Energietransitie en -infrastructuur
Toekomst van werk
Waarde van bouwen