Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nu bouwen aan morgen
  3. Voorbeelden uit de praktijk
  4. Financiering gelinkt aan duurzaamheid

Financiering gelinkt aan duurzaamheid

Toen de Britse woningbouwvereniging London & Quadrant (L&O) in 2018 een lening van 100 miljoen pond ($ 132 miljoen) nodig had, deed de bank een ongewoon gul aanbod: een fikse korting op de rente als L&Q een jaarlijkse doelstelling waarmaakt om 600 werkloze inwoners te helpen om werk te vinden. Acht maanden later is L&Q, dat betaalbare woningen bouwt en verhuurt in Londen, goed op weg om die doelstelling te realiseren. En daarmee de korting van geldschieter BNP Paribas SA te incasseren.

Relevantie

Deze casus laat zien hoe de kosten van financiering van bouwprojecten het komende decennium verlaagd kunnen worden door samen te werken met geldverstrekkers op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen.

Achtergrond

Om in de toekomst een duurzame wereldeconomie te realiseren, is het nodig om de financiering van investeringen zodanig te regelen dat ze ecologische en sociale voordelen opleveren. De obligatiemarkten zullen via groene, sociale en duurzaamheidsobligaties een essentiële rol spelen bij het aantrekken van particulier kapitaal om deze wereldwijde behoeften te financieren. Zogenaamde ‘Green Bonds’ zijn al wat langer aan een opmars bezig om investeringen in duurzaamheid te financieren. En daar komen nu andere innovatieve vormen van financiering bij, zoals dit voorbeeld van L&Q. Deze vorm van leningen worden Sustainability Loans genoemd, of Duurzaamheidsafhankelijke Financiering. Het aantal van deze leningen is in 2018 verachtvoudigd t.o.v. 2017 en bedroeg $36.4 miljard (bron: Bloomberg NEF).

Uitdagingen

Politiek en samenleving streven meer en meer naar een duurzame samenleving en zoeken naar manieren om met geldstromen deze ontwikkeling te bevorderen. Ook hebben banken en andere geldverstrekkers zoals pensioenfondsen hun eigen doelstellingen t.a.v. duurzaamheid. Bij BNP Paribas ontstond het idee om L&O de ‘duurzaamheidsgebonden’ lening met korting aan te bieden nadat de bank zijn beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wijzigde om daarmee ‘een positieve impact op de samenleving te creëren’.

Actie

Nadat de lening was verstrekt, heeft L&Q een groep van 12 van zijn medewerkers fulltime ingezet om langdurige werklozen uit Londen en omgeving aan werk te helpen. Zij benaderen via Facebook en andere media de langdurig werklozen, die overigens vaak ook hun huurders zijn. Zij helpen hen met het schrijven van hun CV, coaching en andere waardevolle adviezen.

Resultaat

De doelstelling om 600 mensen aan werk te helpen is intussen gehaald. De afspraak is met twee jaar verlengd waarbij elk jaar weer 25 mensen aan werk worden geholpen. L&Q levert zo een sociale bijdrage aan de community en heeft tegelijkertijd aanzienlijk lagere financieringslasten voor zijn investeringen in nieuwe woningen.

Impact

Deze nieuwe vorm van financiering maakt een enorme groei door. Het is een typische win-win-winsituatie voor de investeerder, het bedrijf dat geld leent en voor de samenleving. Op deze wijze kunnen in de toekomst meer grote investeringsprojecten gefinancierd worden tegen lagere kosten en met een positieve bijdrage aan duurzaamheid en sociale doelstellingen. Ook in Nederland heeft de eerste financiering obv dit concept zijn weg gevonden. Het NederNederlandse pensioenfonds APG heeft in oktober 2019 50 miljoen euro ingelegd in een duurzaamheidsafhankelijke lening aan het Italiaanse energiebedrijf Enel. De rente op deze lening stijgt met 25 basispunten als Enel de uitstoot per opgewekte kilowattuur per 2030 niet met ruim twee derde reduceert ten opzichte van 2017. Beleggers waren enthousiast en de inschrijving op deze obligatie was ruim drie keer overtekend.

En nu?

Voor de bouw en infra bieden deze innovatieve vormen van financiering een mogelijkheid om tegen lagere financieringskosten projecten te realiseren, en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid en/of sociale doelstellingen. Hiervoor moet de bouwsector wel de volgende acties ondernemen:

  • Aansluiting zoeken bij de sociale doelstellingen van hun opdrachtgevers zoals woningbouwverenigingen en ook de financiers;
  • Investeren in duurzaam en schoon bouwen teneinde een rol te kunnen spelen in dergelijke projecten;
  • Onderzoeken aan welke maatschappelijke problemen een bijdrage geleverd kan worden en deze koppelen aan de financiering van infra- en bouwprojecten;.
  • Sociale en duurzaamheidsdoelen definiëren voor de onderneming en deze omzetten in concrete acties.

 

Download de volledige case als PDF

Links en biografie

Artikel over dit project in Engelse krant: How a big French bank helped London tenants get back to work

Artikel Bloomberg nieuwsservice over de duurzaamheidstrend in finance: Banks Can’t Afford to Ignore the $23 Trillion Market for Doing Good

Persbericht over succes van het project

Persbericht over deze financieringstrend in Nederland: Beleggers verdringen elkaar om enel obligatie met duurzaamheidsafhankelijke rente