Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nu bouwen aan morgen
  3. Toekomst van werk

Voldoende gekwalificeerd personeel in een digitaliserende wereld

De bouw is mensenwerk, dus wanneer het op het aspect ‘menselijk kapitaal’ aankomt, fungeert de sector niet alleen als spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn voor bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderingen in hoe de samenleving over werk denkt, worden op hun beurt ook extra hard gevoeld in de bouw- en infrasector. Flexibilisering, instroom, (bij-)scholing en pensioen zijn onderwerpen die overal op de bouwagenda prijken en waar menig ondernemer mee worstelt. Zijn deze processen nog omkeerbaar, of moeten we ze omarmen als kansen?

Toekomstbeeld A: Bouw is sterk cyclisch

De bouw is mensenwerk, dus wanneer het op het aspect ‘menselijk kapitaal’ aankomt, fungeert de sector niet alleen als spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn voor bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderingen in hoe de samenleving over werk denkt, worden op hun beurt ook extra hard gevoeld in de bouw- en infrasector. Flexibilisering, instroom, (bij-)scholing en pensioen zijn onderwerpen die overal op de bouwagenda prijken en waar menig ondernemer mee worstelt. Zijn deze processen nog omkeerbaar, of moeten we ze omarmen als kansen?

Toekomstbeeld B: Bouw is niet cyclisch

De bouw kent geen cycliciteit meer; de vraag naar bouwen ligt duurzaam op een zeer hoog en voorspelbaar niveau. Bouwbedrijven hebben een orderportefeuille van vele jaren en beschikken over voldoende personeel – grotendeels praktisch opgeleid. Bouwen is vooral het assembleren van prefab-materialen die in grootschalige fabrieken worden gemaakt. Deze fabrieksmatige, modulaire manier van bouwen is een grote doorbraak voor duurzaamheid. De financiering wordt eenvoudiger door de afwezigheid van cycliciteit. Opdrachtgevers en bouwbedrijven dragen de risico’s samen.

Hoe pakt dit thema uit in de praktijk?

Future Mobility
Digitale veiligheid
Digital twin
Modulair bouwen in de infra
Death of Distance
Digital Contractor
Generatie Boomers, X, Y, Z
Smart building
Wearable technology
Robots & drones
Artificial Intelligence
3D printing
Augmented reality

Meer over toekomst van werk

FAQ | Toekomst van werk

Meer over Nu Bouwen Aan Morgen

PDF-uitgave | Nu Bouwen aan Morgen

Video | Toekomstvisie van minister Cora van Nieuwenhuizen

Video | Toekomstvisie van minister Kajsa Ollongren

Bekijk ook de andere thema's

Ruimtelijke spreiding van functies
Energietransitie en -infrastructuur
Waarde van bouwen