Afbeelding Toekomst van werk

Toekomst van werk

Nu Bouwen Aan Morgen | Toekomstverkenning bouw & infra 2030

Voldoende gekwalificeerd personeel in een digitaliserende wereld

De bouw is mensenwerk, dus wanneer het op het aspect ‘menselijk kapitaal’ aankomt, fungeert de sector niet alleen als spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn voor bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderingen in hoe de samenleving over werk denkt, worden op hun beurt ook extra hard gevoeld in de bouw- en infrasector. Flexibilisering, instroom, (bij-)scholing en pensioen zijn onderwerpen die overal op de bouwagenda prijken en waar menig ondernemer mee worstelt. Zijn deze processen nog omkeerbaar, of moeten we ze omarmen als kansen?

Toekomstbeeld A: Bouw is sterk cyclisch

De bouw is mensenwerk, dus wanneer het op het aspect ‘menselijk kapitaal’ aankomt, fungeert de sector niet alleen als spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn voor bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderingen in hoe de samenleving over werk denkt, worden op hun beurt ook extra hard gevoeld in de bouw- en infrasector. Flexibilisering, instroom, (bij-)scholing en pensioen zijn onderwerpen die overal op de bouwagenda prijken en waar menig ondernemer mee worstelt. Zijn deze processen nog omkeerbaar, of moeten we ze omarmen als kansen?

Toekomstbeeld B: Bouw is niet cyclisch

De bouw kent geen cycliciteit meer; de vraag naar bouwen ligt duurzaam op een zeer hoog en voorspelbaar niveau. Bouwbedrijven hebben een orderportefeuille van vele jaren en beschikken over voldoende personeel – grotendeels praktisch opgeleid. Bouwen is vooral het assembleren van prefab-materialen die in grootschalige fabrieken worden gemaakt. Deze fabrieksmatige, modulaire manier van bouwen is een grote doorbraak voor duurzaamheid. De financiering wordt eenvoudiger door de afwezigheid van cycliciteit. Opdrachtgevers en bouwbedrijven dragen de risico’s samen.