Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nu bouwen aan morgen
  3. Belangrijkste resultaten nbam projecten

Belangrijkste resultaten NBAM-projecten

Om de doelen van het project na te streven en de effecten positief te beïnvloeden, zijn er diverse deelprojecten geïnitieerd en uitgevoerd. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste Nu Bouwen aan Morgen projecten.

Bouwbites hoofdthema's NBAM

Om de inhoud van NBAM dichterbij (mkb-)leden te brengen, is er per thema een video gemaakt met een praktische vertaling van het thema. Deze zijn volop gebruikt om het gesprek over NBAM in te leiden en bij vele presentaties gebruikt.

Bouwvrouwen

Op internationale vrouwendag organiseerde afdeling Oost-Brabant e.o. een bijeenkomst voor de (technische) vrouwen binnen onze ledenbedrijven. Het doel was om alle vrouwelijke medewerkers van onze leden (bouw en infra) binnen een technische functie te binden en te boeien middels inspirerende sessies en discussies.

Zichtbaarheid NBAM (website, artikelen, video)

Er was behoefte aan een forum waarop we op een laagdrempelige manier onze leden konden informeren over de thema's én om ze te inspireren met voorbeelden van hun collega's. Om NBAM goed onder de aandacht te houden werd de website verrijkt met content. Er werden diverse artikelen geschreven en video's gemaakt over ontwikkelingen gerelateerd aan de toekomstbeelden. Deze zijn gedeeld via allerlei kanalen. Via de podcast De bouw maakt het was er aandacht voor de Maand van de Toekomst.

Bijeenkomsten verenigingsonderdelen

Alle regio's en vele afdelingen en vakgroepen hebben in een bijeenkomst aandacht besteed aan NBAM. Denk bijvoorbeeld aan een bijeenkomst in Regio Noord met leden en Bureau Sound, een bijeenkomst in Brabant met leden en stakeholders en vele optredens op afdelingsvergaderingen. Er zijn zo'n 70 bijeenkomsten geweest waarmee circa 2000 leden zijn bereikt.

Masterclass Wethouders

Elke vier jaar na de gemeenteraadsverkiezingen organiseren we masterclasses voor de nieuwe wethouders. Afgelopen jaar hebben we tijdens deze masterclasses aandacht besteed aan NBAM.

Maand van de Toekomst

Een maand lang dompelden we onze leden onder in kennis en innovatie die we (en ons netwerk) in huis hebben, dialoog met leden, verbinding van leden met elkaar, stakeholders en de vereniging. Er zijn 38 digitale sessies georganiseerd en 5 fysieke regiodagen. Onderwerpen die o.a. aan bod zijn geweest: waterstof, circulariteit, digitalisering en toekomst van werk. In totaal hadden we 300 inschrijvingen. Er is veel aandacht besteed in nieuwsbrieven en social media.

Ledenenquête

Om een breed beeld te vormen van hoe de thema's van NBAM landen bij onze leden en om te ontdekken op welke thema's welke behoeften en/of vragen leven, is er een enquête opgesteld en uitgestuurd. De output is door ons meegenomen in het opzetten van de nieuwe meerjarenprogramma’s en beleidsthema's.

Eventformat/Toolkit

Tijdens de looptijd van het meerjarenproject NBAM zijn er in verschillende verenigingsonderdelen succesvolle evenementen gehouden. Dit heeft waardevolle formats, presentaties, promotiemateriaal, goede sprekers etc. opgeleverd. Om deze informatie voor alle collega's op een eenvoudige wijze te ontsluiten, is er een centrale plek gecreëerd waar collega's deze informatie kunnen vinden en kunnen (blijven) inzetten.

Onderzoek andere sectoren

Hoe nemen we onze leden mee en ondersteunen we hen met tools en diensten? Hoe doen andere brancheorganisaties dit? Wat kunnen we daarbij leren van andere sectoren? Hiervoor is een analyse gedaan en input opgehaald. Dit heeft geleid tot een overzicht van activiteiten, tools en diensten. Deze input dient als inspiratie bij vervolgvraagstukken in de meerjarenprogramma's.