Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma toekomst van werk

Meerjarenprogramma toekomst van werk

Met dit programma ondersteunen we leden om technologische ontwikkelingen te omarmen en stimuleren we hen om te investeren in veiligheid en human capital.

De vraag vanuit de Nederlandse maatschappij aan de bouw- en infrasector is de komende jaren ontzettend groot. We kampen met een groot woningtekort, staan voor een enorme verduurzamingsopgave en de problematiek rondom binnenstedelijk verkeer is nog niet opgelost. Recent onderzoek van het EIB (Trends op de bouwarbeidsmarkt 2021 – 2025) voorspelt dat de spanning op de arbeidsmarkt de komende jaren flink toeneemt. De (toekomstige) tekorten enerzijds en behoeften aan veiliger werken en duurzame inzetbaarheid anderzijds, toont de urgentie om slimmer, efficiënter en veiliger te gaan werken. Op basis van het onderzoek van het EIB wordt voorspeld dat het bieden van nieuwe ontwikkelmogelijkheden de personeelstevredenheid zal vergroten en het behoud van vakkrachten borgt.

Technologische ontwikkelingen

De Nederlandse bouwsector loopt achter in de adoptie van nieuwe technieken. Sommige bedrijven hebben mooie stappen gezet maar de sector als geheel is terughoudend. In landen buiten Europa, zoals de VS, gaat het beduidend sneller. De huidige en toekomstige vraag en het personeelstekort kan bedrijven stimuleren om nu het bouwproces te verbeteren door nieuwe technieken toe te gaan passen zoals BIM, prefab en robotica. Technologische ontwikkelingen bieden vele mogelijkheden om slimmer, efficiënter en veiliger te werken. Daarnaast is slimme technologie onmisbaar om onderdelen binnen de bouw en infra betaalbaar te houden.

Human capital

Technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe vaardigheden van zowel de huidige arbeidskrachten als die van morgen. Door de overheidsinzet op een leven lang ontwikkelen en behoeften aan interne arbeidsmobiliteit bij bouw en infrabedrijven zal tevens de behoefte bij bedrijven bestaan om te blijven investeren in het personeel. Om vakkrachten voor onze sector te behouden zullen we moeten blijven investeren in ontwikkeling en onze sector moeten promoten als aantrekkelijke sector om in te werken.

Hoe gaan we dit aanpakken?

Hoe werken we toe naar een productiecultuur, waar dit past en optimaliseren we de ambachtscultuur waar dit een bewuste keuze is? Moeten we dan eerst technologische oplossingen omarmen of eerst zorgen voor voldoende gekwalificeerde mensen? Door in te zetten op technologische innovaties die het arbeidsproces verbeteren en dit hand in hand te laten gaan met investeringen in vaardigheden van het huidige personeel, kunnen we periodiek evalueren en het proces versnellen en zorgen we ervoor dat we slimmer, efficiënter en veiliger gaan werken.

Deze investeringen in technologie, in onze arbeidskrachten en in de sector zorgen voor het behoud van onze arbeidscapaciteit, verhoging van de arbeidsproductiviteit, meer tevredenheid bij en duurzame inzetbaarheid van het personeel en een aantrekkelijke sector. In het meerjarenplan Toekomst van werk richten we ons op technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op human capital en arbeidsproductiviteit.

Waarom is dit belangrijk?

Meegaan in technologische ontwikkelingen en deze omarmen, in plaats van ontkennen of vertragen, is essentieel om aan de toekomstige maatschappelijke opgaven te kunnen voldoen, het bouwproces betaalbaar te houden en als sector concurrerend te kunnen blijven produceren.

Technologische ontwikkelingen bieden daarbij veel kansen voor exponentiële groei. Tevens bieden vernieuwende bouwconcepten en technologische ontwikkelingen een antwoord op de bedreiging van innovatieve nieuwkomers van buiten de sector. Inzet op technologische ontwikkelingen en bijbehorende vaardigheden zorgt voor een aantrekkelijke sector om in te blijven werken.

Meer informatie?

Jakob de Jonge
Verenigingsmanager opleidingsbedrijven
E-mailadres