Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s

Meerjarenprogramma's

Ondernemers in de bouw- en infrasector kennen grote maatschappelijke opgaven en uitdagingen: tekorten op de arbeidsmarkt, woningen verduurzamen en ervoor zorgen dat we veilig van A naar B kunnen reizen. Dat vraagt om slimme oplossingen. Met onze meerjarenprogramma’s ondersteunen en versterken we de ontwikkeling van onze leden en van de sector als geheel.

Actuele programma's

Hieronder zie je een overzicht van de lopende meerjarenprogramma's.

Duurzaamheid

Dit programma pleit voor en ondersteunt de totstandkoming van gunstige (markt)voorwaarden voor duurzaamheid.

Mobiliteit

Het programma richt zich op het verbeteren van functionele bereikbaarheid en de transitie naar een veiligere, slimmere en groenere bestaande infrastructuur.

Toekomst van werk

Het programma ondersteunt leden bij het omarmen van technologische ontwikkelingen en bevordert investeringen in veiligheid en menselijk kapitaal.

Vernieuwing van de sector

Dit programma streeft naar een slimmere, betere, snellere en winstgevendere aanpak van maatschappelijke uitdagingen.

Samenwerking in de keten

Het programma bevordert betere samenwerking tussen opdrachtgevers en -nemers en het aangaan van partnerships met nieuwe partners.

Meer informatie

Downloads

Vragen over de meerjarenprogramma's?

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres