Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma vernieuwing van de sector

Meerjarenprogramma vernieuwing van de sector

Slimmer en sneller bouwen dankzij de inzet van (digitale) technologie, industrialisatie en innovatie. We creëren aantrekkelijke randvoorwaarden en helpen bouw- en infrabedrijven waar nodig graag op weg.

Maatschappelijke uitdagingen

De maatschappelijke uitdagingen waarin de bouw- en infrabedrijven een belangrijke rol spelen als deel van de oplossing zijn groot en urgent. Alle burgers en bedrijven in Nederland hebben daar dagelijks mee te maken. Denk aan:

  • Het betaalbaar en schaalbaar oplossen van het tekort aan 900.000 duurzame nieuwe woningen tot en met 2030.
  • Een toekomstbestendige en veilige infrastructuur bouwen en onderhouden voor 2050.
  • Duurzaam renoveren en vervangen van miljoenen gebouwen en tienduizenden civiele kunstwerken voor 2050.
  • Een 50% reductie van het gebruik van primaire grondstoffen voor 2030.
  • Het klimaatbestendig maken van ons land (hittestress, wateroverlast, bodemdaling) voor 2050.
  • Het significant reduceren van broeikas- en stikstofemissies voor 2030.

Overheden en opdrachtgevers kijken steeds vaker naar de brede bouwsector voor oplossingen. De ontwikkeling en het toepassen van (nieuwe) technologie, industrialisatie, nieuwe samenwerkingen en betere randvoorwaarden, spelen daarbij een belangrijke rol.  

 

Meer informatie?

Sander Wubbolts
Regiomanager - Regio Noord
E-mailadres