Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma samenwerking in de keten

Meerjarenprogramma samenwerking in de keten

We stimuleren en ondersteunen een betere samenwerking in de bouwketen én met nieuwe partners om samen te innoveren en maatschappelijke opgaven te versnellen. Hierbij kijken we naar zowel de juridische als de relationele kant van samenwerking.

De urgentie van een gestructureerde, integrale en meerjarige aanpak als het gaat om samenwerking in de keten is groter dan ooit. Ten eerste zien we dat de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de laatste jaren verder onder druk is komen te staan als gevolg van bijvoorbeeld prijsstijgingen, gebrek aan continuïteit in opdrachten, de afgenomen kennis bij opdrachtgevers, betalingsbedrag etc.

Daarnaast zien we dat nieuwe technologieën de markt doen bewegen, kansen bieden voor nieuwe toetreders, kansen bieden voor versnelling, maar tegelijkertijd aanpassingen vragen van de keten. Zo is er meer werk en er zijn minder mensen, zijn er nieuwe grondstoffen, toegenomen eisen, treden er nieuwkomers toe in de keten en zien we ketenintegratie, waarbij verschillende disciplines in het bouwproces in één hand komen.

Tot slot is de vraag richting de bouw- en infrasector de komende jaren ontzettend groot. Tot 2030 moeten er een miljoen woningen gebouwd worden, het gebruik van wegen zal verder toenemen, de V&R-opgave in de infra zal moeten worden ingevuld, circulariteit neemt een vlucht, klimaatadaptatie komt in uitvoering, bestaande gebouwen moeten worden verduurzaamd etc. Dit vraagt om versnelling en betekent een enorme inspanning van de bouw en infra.

 

Meer informatie?

Ron Wesseling
Verenigingsmanager vakgroep bitumineuze werken
E-mailadres