Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma samenwerking in de keten
  5. Resultaten samenwerking in de keten in eerste helft 2023

Resultaten Samenwerking in de keten in eerste helft 2023

Het Meerjarenprogramma Samenwerken in de keten ondersteunt leden bij een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de keten en samenwerking met nieuwe partners, zodat dit bijdraagt aan gezamenlijke innovatie en het versnellen van de maatschappelijke opgaven. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we (aan de rechterkant van deze pagina) praktische informatie rondom samenwerking in de keten.

Stakeholderanalyse

Met het projectteam is een inventarisatie gemaakt van de partijen waarmee in directe lijn wordt samengewerkt en welke brancheverenigingen daarbij horen. De komende tijd wordt er gewerkt aan het in kaart brengen van de nieuwe toetreders in de keten.

Oplevering nieuwe AVA

In juni zijn de nieuwe AVA's opgeleverd. Op ons initiatief zijn deze aangepast (onder andere Wkb-proof gemaakt). Er is gestart met de voorbereiding van een roadshow om de nieuwe AVA in september en oktober toe te lichten aan onze leden. Er is veel animo, er zijn ruim tien roadshows gepland. De verwachting is dat het totaal aantal deelnemers boven de 300 uit zal komen.

De Verbinders

Vanuit de Marktvisie is het programma 'De Verbinders' ontstaan. Dit is een programma gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen opdrachtgevers en –nemers bij voornamelijk complexe werken. De Verbinders helpt partijen het proces van aanbesteden en samenwerken op projectniveau te verbeteren.