Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma mobiliteit

Meerjarenprogramma mobiliteit

Dit programma draait om inzicht, continuïteit en een stabiele investeringsstroom voor infrabedrijven. Zodat zij in staat zijn om hun bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid van Nederland en aan een op termijn emissieloze infrastructuur.

Binnen het meerjarenprogramma onderscheiden we mobiliteit in de breedste zin en mobiliteit waar we als bouwsector ons eigen aandeel in hebben. Dit gaat dan vooral om de 30% zakelijk verkeer die toe te rekenen is aan de bouw.

Beide thema's krijgen aandacht via kennisontwikkeling en kennisdeling, maar ook door lobbymatig thema's onder de aandacht te brengen en door het stimuleren van randvoorwaarden die mogelijkheden bieden voor het bevorderen van continuïteit en een stabiele investeringsstroom.

Het brede perspectief

Vanuit breed perspectief hebben we aandacht voor het personenvervoer en goederenvervoer en de diverse stakeholders die op dit terrein actief zijn. Specifieker richten we ons op alle verkeersbewegingen die via de grond en het water plaatsvinden. Met betrekking tot de luchtvaart richten we ons wel op aanleg en onderhoud rondom luchthavens, maar in principe niet op vliegbewegingen. Ook is er volop aandacht voor de rol van landelijke en lokale opdrachtgevers.

Zakelijk verkeer van de bouw zelf

Bij dit perspectief kijken we naar emissieloos bouwen en vervoeren. Denk aan de invoering van ZE-zones per 2025 in tientallen gemeenten en aan het uitfaseren van dieselaangedreven materieel volgens het tijdspad van het convenant SEB

Meer informatie?

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres