Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Mobiliteit
  4. Stand van zaken zero emissiezones

Stand van zaken: zero-emissiezones

Vanaf 2025 worden in de dertig tot veertig grootste gemeenten zero-emissiezones voor stadslogistiek ingevoerd. Deze regelgeving sluit aan bij het streven naar schoon en emissieloos bouwen, een overheidsdoel dat Bouwend Nederland onderschrijft. Maar er is ook nog veel onduidelijkheid over deze ZE-zones. Daarom hebben we een onderzoek uitgevoerd naar wat er precies wordt verwacht van bouwbedrijven en hoe je hieraan kan voldoen.

Uitstootvrij vanaf 1 januari 2025

Om de leefbaarheid in de stad te verbeteren en overlast te beperken, stellen bijna veertig grote gemeenten een zogenoemde zero-emissiezone is. Dat betekent in de praktijk dat bestel- en vrachtauto’s in deze zones vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 een overgangsregeling.

De invoering van zero-emissiezones is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan een schonere en veiligere omgeving voor medewerkers in de bouw. Dat is ook de reden dat we met BMWT, CUMELA, VHG en MKB Infra samenwerken in de Groene Koers, een programma waarmee we versneld werken aan emissiereductie. 

Toch hebben we vanuit Bouwend Nederland ook nog vragen. Hoe komen die zero-emissiezones er precies uit te zien? Gemeenten mogen hierin namelijk hun eigen keuzes maken. Hoe zit het precies met die overgangsregeling voor bepaalde categorieën bestelauto’s en vrachtwagens? Is de invoering per 2025 realistisch gezien de levertijden van zwaar uitstootvrij materieel?

We hebben een eerste verkenning gedaan naar het antwoord op deze vragen. De meest actuele informatie over de ZE-zones is altijd te vinden op de website Op weg naar zes. Op deze website staat ook een aanklikbare kaart met de contouren van de ZE-zones per gemeente.

Meerjarenprogramma Mobiliteit

Deze informatie komt voort uit ons meerjarenprogramma Mobiliteit. Dit programma draagt bij aan het ontwikkelen van een nieuwe visie op mobiliteit in de brede zin.

Bekijk ook eens

Routekaart Op naar emissieloos bouwen

Bereid je als bouwondernemer voor op emissieloos bouwen met een schoon wagenpark, emissieloos materieel en slimme logistiek. Bekijk onze praktische hulpmiddelen.

Bagage voor het gesprek met je opdrachtgever

Om jou te ondersteunen bij je gesprekken met (decentrale) opdrachtgevers – gemeenten, provincies, waterschappen – hebben we een lobby-koffer gemaakt.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

De WPM is de rapportageverplichting over het zakelijke verkeer en woon- werkverkeer, per 1 juli 2024 verplicht voor elke organisatie met meer dan 100 medewerkers.