Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Mobiliteit
  4. Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit wpm

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

De WPM is de rapportageverplichting over het zakelijke verkeer en woon- werkverkeer, sinds 1 juli 2024 verplicht voor elke organisatie met meer dan 100 medewerkers.

Handreiking beschikbaar

Welke gegevens je nodig hebt, staat in de handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit'. In die handreiking staan ook tips hoe je de gegevens verzamelt. Je hebt bijvoorbeeld deze gegevens nodig:

  • Het totaal aantal kilometers dat jouw werknemers in een kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer.
  • Jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Webinar terugkijken

Kijk hieronder het webinar van 13 juni 2024 terug. Maarten van Leeuwen, Senior Adviseur Duurzame Mobiliteit bij de RVO, legt alles uit over de WPM. Specifiek voor onze sector kwamen ook de volgende vragen aan bod: Hoe gaan we om met BBL'ers? Zijn grijze kentekens ook onderdeel van de rapportageverplichting? Wat wordt verstaan onder woon-werkverkeer en vallen bouwprojecten op locatie daar ook onder?

Bekijk ook eens

Routekaart Op naar emissieloos bouwen

Bereid je als bouwondernemer voor op emissieloos bouwen met een schoon wagenpark, emissieloos materieel en slimme logistiek. Bekijk onze praktische hulpmiddelen.

Bagage voor het gesprek met je opdrachtgever

Om jou te ondersteunen bij je gesprekken met (decentrale) opdrachtgevers – gemeenten, provincies, waterschappen – hebben we een lobby-koffer gemaakt.

Stand van zaken: zero emissie-zones

Vanaf 2025 komen er zero-emissiezones voor stadslogistiek in grote gemeenten. We onderzoeken wat bouwbedrijven moeten doen om aan deze regels te voldoen.