Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma mobiliteit
  5. Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten mobiliteit

Vanuit het programma mobiliteit initiëren we regelmatig onderzoeken om een goed beeld te krijgen van wat er speelt op het vlak van mobiliteit in brede zin. De onderzoeksresultaten vormen een gedegen basis voor de projecten die we binnen het programma oppakken.

Industrieel, flexibel en demontabel bouwen

Samen met de provincie Noord-Holland hebben we het EIB opdracht gegeven om te kijken naar de kansen van industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD) bij infrastructuuropgaven van provincies en gemeenten. De analyse richt zich primair op de periode 2025-2035, een periode waarin we een eerste vervangingspiek zien voor bruggen en viaducten. Lees het rapport.

Logistieke alliantie: multimodale infrawijzer

De Logistieke Alliantie, een coalitie waar we onderdeel van zijn, liet Panteia becijferen hoe groot de financiële schade is door vertragingen op de Nederlandse infrastructuur. Actie in het stikstofdossier blijft hard nodig om ook nieuwe aanleg weer mogelijk te maken. Lees het rapport.

Kwaliteit fietsroutes middelbare scholieren

Te smalle fietspaden, noodgedwongen fietsen op wegen met gemengd verkeer en gevaarlijke oversteken over 80 km/u wegen. Op schooldagen krijgen te veel middelbare scholieren ermee te maken bij hun fietstocht naar school. De kans op ongevallen wordt door onveilige fietsroutes aanzienlijk vergroot. Dit blijkt uit het onderzoek dat we samen met de Fietsersbond door Sweco lieten uitvoeren. Lees het rapport.