Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Partners
  4. Strategisch partner zilveren kruis

Strategisch partner Zilveren Kruis

Zilveren Kruis is één van de strategische partners van Bouwend Nederland.

Naast het leveren van een goede zorgverzekering, zet Zilveren Kruis zich ook volop in om bedrijven te begeleiden bij het thema duurzame inzetbaarheid. Zilveren Kruis is er namelijk van overtuigd dat succesvolle bedrijven zich onderscheiden door gezonde en vitale medewerkers. Op deze manier ondersteunt het bedrijf Bouwend Nederland bijvoorbeeld bij het invullen van vitaliteit en gezondheidsmanagement in de organisatie onder de noemer ‘Gezond Ondernemen’.

Samen met Bouwend Nederland zorgt Zilveren Kruis ervoor dat persoonlijke begeleiding en ondersteuning centraal staan bij het gezond en vitaal houden van medewerkers. Hierdoor ben je als bedrijf verzekerd tegen financiële risico’s bij langdurig zieke medewerkers, en heb je een snel en effectief re-integratieproject bij verzuim. Door deze aanpak wordt verzuim lager, dalen de kosten en stijgt de medewerkerstevredenheid.

Zo werkt Zilveren Kruis mee aan jouw gezondheidsbeleid. We bieden in eerste instantie inzicht, gebaseerd op relevante feiten én ervaringen uit de markt. Vanuit dit inzicht kijken we samen met de jou wat je organisatie nodig heeft op het gebied van gezondheidsmanagement. En zoeken we voor je uit welke gezondheidsoplossingen relevant zijn.

Gezamenlijke thema: duurzame inzetbaarheid

Bouwend Nederland en Zilveren Kruis slaan de handen in elkaar op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De komende drie jaar gaan we samen diverse activiteiten ontplooien om de bouw- en infrabedrijven essentiële handvatten te geven waarmee werknemers fysiek fit en mentaal sterk blijven tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Zo bouwen we mee aan een cultuur waarin gezondheid centraal staat. Waar leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek gaan over gezondheid. En creëren we een omgeving van bewustzijn als het gaat over de eigen gezondheid, thuis maar ook op werk. Zilveren Kruis gaat samen met de werkgevers die uitdaging aan.

Joke Villanueva, hoofd personeelszaken bij VORM Bouw: "Binnen VORM zien wij het belang van duurzame inzetbaarheid in. De 24-uurs sessie via Zilveren Kruis bij Pim Mulier op Papendal heeft dat nog eens bevestigd. We gaan hier actief mee door en zien de samenwerking tussen Bouwend Nederland en Zilveren Kruis als een groot voordeel voor ons en andere bedrijven om onze medewerkers duurzaam inzetbaar te maken."

Marriët de Jonge, hoofd P&O bij Van Gelder: "We hebben binnen Van Gelder de Gezond Ondernemen Scan van Zilveren Kruis uitgevoerd en hier gaan we ons beleid op schrijven, zowel individueel als op bedrijfsniveau. We zien bijvoorbeeld ook dat samen sporten verbroedert. De samenwerking tussen Bouwend Nederland en Zilveren Kruis helpt ons daarbij."

Ledenvoordeel Zilveren Kruis

Kijk voor meer informatie ook op de ledenvoordeelpagina van Zilveren Kruis.