Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Standpunten
  4. Aanbesteden

Aanbesteden

Aanbestedingen worden nog voornamelijk gegund op laagste prijs, en veel is al vastgelegd in het bestek. Om de grote maatschappelijke ambities te kunnen halen zou er meer focus moeten komen op duurzaamheid en innovatie. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zouden elkaar hiervoor al vroeg in het proces moeten opzoeken.

Waarom vinden we dat?

De inkoop van diensten en producten kan slimmer, beter en makkelijker, zowel voor ondernemers als overheden. Hiervoor moeten vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid samen verbeterpunten identificeren, voorbeelden verzamelend en vernieuwende werkwijzen delen.

Waar zetten wij op in?

Nieuwe samenwerkingsvormen
Bouwend Nederland pleit voor nieuwe samenwerkingsvormen waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers al in een vroeg stadium samen gaan nadenken over een oplossing. Stel hierbij open vragen en stimuleer marktpartijen om met innovatieve ideeën te komen. Als opdrachtgevers projecten alleen op de laagste prijs in de markt zetten, of alles vastleggen in een bestek, dan is dat niet mogelijk.

Aanbesteden

"Gebruik de kracht van de markt, laat innovatie serieus meewegen in aanbestedingen en sta open voor nieuwe ideeën!"

Arno Visser
Voorzitter Bouwend Nederland

Meer weten?

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres