Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Standpunten
  4. Veiligheid

Veiligheid

Jaarlijks gebeuren er teveel ongelukken in de bouw- en infrasector. Elk ongeval is een groot drama voor de werknemer, zijn gezin en zijn werkgever. Binnen Bouwend Nederland heeft veiligheid topprioriteit. Op verschillende manieren werken we aan het verbeteren van de veiligheid in de sector. Onze ambitie is dat iedereen elke dag weer veilig en gezond thuiskomt.

Waarom vinden we dat?

Elk ongeval is een groot drama voor de werknemer, zijn gezin en zijn werkgever. Voor de sector betekent het dat wij zo op de meest pijnlijke manier belangrijke mensen verliezen. Dit werkt ook indirect door, want de belangstelling van media voor ernstige ongevallen werkt averechts op de reputatie van onze sector. Jongeren die voor techniek kiezen, worden door dergelijke berichten mogelijk afgeschrikt om door te stromen naar de bouw. Arbeidsongevallen kosten de sector bovendien tientallen miljoenen euro's per jaar.

Elke bouwplaats is een dynamische, steeds veranderende omgeving met grote, zware materialen en machines. Werkgevers, werknemers en iedereen die op de bouwplaats (tijdelijk) rondloopt, moet nog scherper bewust zijn van de veiligheidsrisico’s, op elk moment. Beperkt risicobesef, in combinatie met onverwachte situaties leiden vaker tot ongevallen.

Veiligheid als thema is overigens breder dan alleen arbeidsveiligheid. Naast arbeidsveiligheid onderscheiden we:

  • Constructieve veiligheid;
  • Omgevingsveiligheid;
  • Gezond werken/arbeidsomstandigheden.

Waar zetten wij op in?

1. Het voorkomen van ongelukken

Iedereen moet aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Hiervoor nemen de werkgevers de verantwoordelijkheid. Volandis is onze partner hierin. Werkgevers in de bouw en infra zien veiligheid als topprioriteit. Ze besteden er veel aandacht aan. Niet alleen omdat er diverse wettelijke eisen zijn, maar ook omdat de duizenden werkgevers in onze sector hun werknemers beschouwen als hun grootste kapitaal.

2. Ambitie: nul dodelijke ongevallen

Het is niet acceptabel dat de bouw tot de drie meest onveilige sectoren in Nederland behoort. De ambitie van Koninklijke Bouwend Nederland is dat het aantal dodelijke ongevallen in de bouwbranche wordt teruggebracht naar nul. Met deze ambitie als uitgangspunt zal ook het aantal (zware) ongevallen aanzienlijk worden verminderd.

3. Zichtbaar maken veiligheidsrisico's

Onze belangrijkste doelstelling is op het hele terrein van veiligheid preventieve maatregelen te ontwikkelen om veiligheidsrisico’s te elimineren dan wel beheersbaar te maken. Hiervoor doen we ook een beroep op opdrachtgevers. De opdrachtgever moet zich ervan vergewissen dat de keuzes in de initiatief- en ontwerpfase ertoe leiden dat het bouwwerk veilig en gezond kan worden gebouwd, gebruikt, onderhouden en gesloopt. Ook moet de opdrachtgever in de aanbestedingsdocumenten informatie geven over de omstandigheden op de werklocatie. Om de bewustwording in de brede sector van de bouw en techniek verder te vergroten, organiseren we met andere branches jaarlijks de Bewust Veilig-dag. Met deze campagne helpen we lidbedrijven veiligheid beter op de kaart te zetten en een open cultuur te creëren.

4. Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB)

Een bijzondere rol in het speelveld van veiligheid is weggelegd voor de Governance Code Veiligheid Bouw. Een aantal grote bouwbedrijven, veelal lid van Bouwend Nederland, en opdrachtgevers in de bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek en adviesbureaus hebben de handen ineen geslagen met als doel: verbeteren van de veiligheidscultuur in brede zin. Vanuit de GCVB zijn diverse initiatieven zoals Veiligheid in Aanbestedingen (VIA)- met inzet van de veiligheidsladder (nu Safety Culture Ladder-SCL) en de Generieke Poortinstructie (GPI) ontwikkeld. Ook de Bewust Veilig-dag was een idee vanuit de GCVB net zoals de te ontwikkelen uniforme meld-app.

Veiligheid

"Iedereen moet aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar blijven. Hiervoor hebben we alle partijen in de bouwketen nodig: opdrachtgevers en opdrachtnemers, medewerkers, zzp'ers en/of uitzendkrachten. Als voorzitter zet ik me in om alle partijen te verbinden op deze gezamenlijke ambitie: altijd veilig als uitgangspunt bij alles wat je doet in het bouwproces."

Arno Visser
Voorzitter Bouwend Nederland

Meer weten?

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres
Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres