Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Over ons
 3. Standpunten
 4. Werving arbeidskrachten

Werving arbeidskrachten

De bouw- en infrasector speelt een belangrijke rol in de grote maatschappelijke opgaven die voor ons liggen. Bijvoorbeeld er voor zorgen dat iedereen in ons land een acceptabele woonruimte kan vinden. Ook spelen we een grote rol bij de verduurzaming van het huidige woning- en kantorenbestand. En de infra is de sector die blijft verbinden, van bouwen, aanleggen en onderhouden van wegen, bruggen, tunnels en dijken. Het werk in onze sector is dus van groot belang voor de welvaart in ons land. Vandaar dat we inzetten op het vinden van nieuwe mensen voor onze sector.

Waarom vinden we dat?

De komende jaren blijft er een grote instroombehoefte in onze sector. De bouw en infra kunnen bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie en woningbouwopgave, maar hebben dan wel de menskracht nodig om dit te realiseren. Ook wanneer de arbeidsmarkt op een later moment minder krap wordt, hebben we nog altijd te maken met zowel vergrijzing (komende jaren veel medewerkers pensioengerechtigd) als ontgroening (demografisch: minder jonge mensen beschikbaar). Daarnaast opereren we in een wereld waarin we, als het gaat om de aandacht van potentiële nieuwe werknemers, concurreren met andere (grote) branches.

Waar zetten wij op in?

Modern werkgeverschap

De bouw en infra is een sector die continue vernieuwt en ontwikkelt. De inhoud van het werk is en blijft uitdagend en qua werkgeverschap werken we aan sociale innovatie. We anticiperen op robotisering en digitalisering en streven naar een inclusieve en diverse cultuur in de sector waar iedereen met een hart voor de bouw en infra welkom is.

Continue en duurzame instroom en behoud van werknemers

 • Leven lang ontwikkelen binnen de bouw en infra. De mogelijkheden om je te ontwikkelen binnen de bouw en infra zijn legio. Omdat de sector innoveert, maar ook door de variëteit aan beroepen. Met handen en hoofd, op de bouwplaats of op kantoor; in de bouw en infra heb je een fantastische loopbaan. En ontwikkeling stimuleren we graag.
 • Zij-instroom. Met opleidingsbedrijven, goede relaties met UWV en advies en hulp bij werk-naar-werk trajecten zorgen we voor een nieuwe aanwas van zij-instromers. We zorgen met zoals Jij gaat het maken dat we laten zien wat de bouw en infra te bieden heeft. Door de regionale aanpak kunnen we leden en zij-instroom goed verbinden.

Onderwijs

Door goed samen te werken met het onderwijs anticiperen we op de vraag vanuit de markt én spelen we in op de arbeidsmarkt. De kracht zit in de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook hier zorgt een sterke regionale infrastructuur met adviseurs voor goed contact tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Voorbeelden van initiatieven:

 • Zitting in platform BWI (vmbo)
 • Vertegenwoordiging in Marktsegment en Sectorkamer SBB (inhoud mbo-kwalificatiedossiers)
 • Goede samenwerking met opleidingsbedrijven die zorgen voor hybride docenten (mbo en hbo)
 • Inbreng in beroepenveldcommissies in het hbo
 • Zitting in stichting Opleiding Civiel-Ingenieurs en Bouwnijverheid (Technische universiteiten)

Zichtbaar van de basisschool tot en met de universiteit én voor vroegtijdig schoolverlaters

Met o.a. campagnes, materialen, onderwijsdagen, aansluiting met sterk techniekonderwijs, input voor profiel- en beroepskeuzes, Skillsheroes en -masters, Future Builders Day, regionale opleidingsbedrijven en bouw oriëntatiedagen zorgen we dat iedereen een goed beeld krijgt van de mogelijkheden in de bouw en infra. En we stimuleren modulair en duaal onderwijs van mbo, hbo en universiteit.

De bouw maakt het

De Onderwijsdag van de Bouw voorafgaand aan de Dag van de bouw- is het moment om op school of de bouwplaats de mogelijkheden binnen de bouw te laten zien.

Samen met onze cao-partners investeren we in een grootschalige instroomcampagne Jij Gaat Het Maken. Op social media en via live events maken jongeren vanaf 14 jaar kennis met de sector. En jongeren die de sector al kennen geven we verdieping op en FutureBuildersDay.

Werving arbeidskrachten

"Wie in de bouw en infra werkt is trots op z’n werk, voelt zich onderdeel van een team en bouwt mee aan grote maatschappelijke opgave. De bouw maakt het: van nieuwe woningen tot een veilige wegen, bruggen en dijken. Afwisselend werk met kansen om je leven lang te ontwikkelen. Of je nu een denker of een doener bent, liever met computers of met je handen bezig bent, in de bouw en infra is altijd werk. Je start met een goed salaris, krijgt een mooie opleiding en er zijn volop doorgroeimogelijkheden."

Arno Visser
Voorzitter Bouwend Nederland

Meer weten?

Vera van Rossem
Adviseur onderwijs & arbeidsmarkt
E-mailadres