Wat doen wij?

Werken bij Bouwend Nederland

Afbeelding Wat doen wij?

Bouwend Nederland werkt voor ongeveer 4800 aangesloten bedrijven en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie in de bouw- en infrasector. Wij behartigen de belangen van een dynamische sector met 400.000 arbeidsplaatsen en een omzet van €70 miljard per jaar. Dit doen we met 140 veelal hoogopgeleide professionals vanuit onze hoofdvestiging Zoetermeer, vijf regiokantoren in Nederland en een vestiging in Brussel. De onderwerpen waarmee we ons bezighouden zijn talrijk; een selectie daarvan is de woningmarkt, duurzaam bouwen, innovatie, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, veiligheid, infrastructuur, digitalisering.

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Belangenbehartiging

Eén van de kerntaken van Bouwend Nederland is belangenbehartiging. In onze contacten met landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden proberen we met en voor bouw- en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren. Ook bevorderen we de bouwproductie onder het motto 'Nederland is niet af'. De vereniging wordt gezien als een serieuze gesprekspartner die meedenkt over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Lees meer over belangenbehartiging

Brancheontwikkeling

Bouwend Nederland stimuleert de verdere professionalisering van de bouwsector door het aanbieden van programma's gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen. We richten ons daarbij op bewustwording en in toenemende mate ook op ondersteuning van leden bij de toepassing van kennis in het bedrijf. Daarnaast brengen we de leden van Bouwend Nederland in contact met nieuwe markten en bieden we toegang tot externe netwerken. Lees meer over brancheontwikkeling

Ledenservice

Bouwend Nederland biedt de leden een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan, zowel in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen. De dienstverlening speelt zich op alle niveaus binnen de vereniging af: landelijk, regionaal, lokaal en via specialistische vakgroepen. Voorbeelden van individuele dienstverlening zijn Bouwend Nederland Advies (helpdesk cao, juridisch advies en Bouwend Nederland Academy), tweedelijns advies door onze adviseurs Sociale Zaken en een groot aantal ledenvoordelen, variërend van verzekeringen tot bedrijfskleding. Lees meer over ledenservice