Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Adviesgroep komat
  4. Bestuur en commissies adviesgroep komat

Bestuur en commissies adviesgroep KOMAT

Op deze pagina zie je welke leden het bestuur en de diverse commissies vormen van de adviesgroep KOMAT.

Bestuursleden

Harry Hertsenberg
Voorzitter - Van Werven
Jeffrey Hoffmann
Vice-voorzitter - Ballast Nedam
Leen van den Oever
Bestuurslid - MDB-TBI
Werner van Eck
Bestuurslid - Heijmans (veiligheid)
Gerard van der Veer
Bestuurslid - GMB
Twan Maas
Bestuurslid - Heijmans
Maarten van Driel
Bestuurslid - Dura Vermeer
Pascal Kregting
Adviseur vakgroep bitumineuze werken en secretaris adviesgroep KOMAT
E-mailadres

Commissie Bouwplaatsinrichting (BPI)

Het doel van de commissie BPI is het inventariseren van knelpunten op de bouwplaats die een potentieel risico vormen met betrekking tot de voortgang van de bouwplaats werkzaamheden. In haar functioneren richt de commissie BPI zich onder meer op huisvesting (met aandacht voor het wel of niet van toepassing zijn van het vingerende Bouwbesluit), beveiliging (inclusief het beheren en bewaken van gereedschap en materieel), verduurzaming en het garanderen van nutsvoorzieningen op de bouwplaats.

Dit laatste behelst onder andere het adequaat inspelen op ontwikkelingen op het gebied van elektra zoals NEN 1010, NEN 3140, NEN – EN – IEC 61439-4 (bouwkasten), aarding, aardlekbeveiliging 230 en 400 VAC, grondkabel. Hierover wordt contact onderhouden met de netbeheerders en hun koepelorganisatie. Ook vergt de toegangscontrole van de bouwplaats, met de daarbij in te zetten instrumenten, extra aandacht. Hiernaast is het gestelde in het Klimaatakkoord met betrekking tot het traject 'Zero emissie bouwplaats 2020-2030' een aandachtsgebied voor de komende jaren.

De commissie Bouwplaatsinrichting bestaat uit de volgende leden en deskundigen:

Robert Hollegien Voorzitter - Trebbe / Giesbers Groep
Rik van de Weijer Commissielid - Ballast Nedam
Johan van de Ven Commissielid - Hurks bouw BV
Paul Leurs Commissielid - VolkerWessels
Jeffrey Hoffmann Commissielid - Ballast Nedam
Willem Smits Commissielid - Dura Vermeer
Wilbert van Beek Commissielid - BAM
Mathijs Groen Commissielid - MDB
Wouter van den Heuvel Commissielid - Heijmans
Co van Tilburgh Commissielid - Prisma Bouwplaats Service
Nico Visser Stout
Jeroen Ooms Deskundige - Thunnissen Group BV
Pascal Kregting Secretaris - Bouwend Nederland

 

Commissie Kranen

Het doel van de commissie Kranen is het inventariseren van knelpunten die een potentieel risico vormen voor het gebruik van kranen binnen de B&U / GWW in de breedste zin van het woord en hier op reageren door het opstellen van aanbevelingen voor het gebruik en het bedienen inclusief scholing.

Specifieke aandacht is er voor veiligheid in alle genoemde fases. Hieronder valt het geven van input vanuit de commissie in het kader van het beheer en onderhoud van de Richtlijn Torenkranen over fabricage, opstelling, in gebruik name, gebruik en (de)montage.

De commissie Kranen bestaat uit de volgende leden en deskundigen:

Ron van Kooten Voorzitter - MDB/TBI
Henk Jan Emming Commissielid - VolkerWessels
Gerard van der Veer Commissielid - GMB
Eric Tukker Commissielid - Ballast Nedam
Bas van Gruijthuijsen Deskundige - ABOMA
Ron Gessel Deskundige - SOMA
Leon Heijdra Deskundige - Van der Spel Vianen BV
Pascal Kregting Secretaris - Bouwend Nederland

 

Commissie Steigers, Betonbekistingen & Ondersteuningsconstructies (SB&O)

Het doel van de commissie SB&O is het vestigen van aandacht op het 'Veilig werken op hoogte'. Hiertoe wordt geparticipeerd in de Stichting Veilig Werken op Hoogte (SVWOH). Het geven van input voor het beheer en onderhoud van de Richtlijnen Steigers en de Richtlijn Betonbekistingen & Ondersteuningsconstructies. Hierbij vindt afstemming plaats met VSB, TNO, STUBECO, (Inspectie) SZW en Volandis. Deze laatste verzorgt de bijbehorende A-bladen die gelieerd zijn aan de Arbocatalogus Bouw & Infra.

De Richtlijnen dienen te worden uitgedragen inclusief de nieuwe scholingsstructuur door voorlichting en instructie tijdens reguliere dan wel themabijeenkomsten binnen Bouwend Nederland.

De commissie Steigers, Betonbekistingen & Ondersteuningsconstructies bestaat uit de volgende leden en deskundigen:

Leen van den Oever Voorzitter - MDB
Joost Elferink Commissielid - VolkerWessels
Willem Smits Commissielid - Dura Vermeer
Edwin van den Hoven Commissielid - BAM
Alwin de Bondt Commissielid - Ballast Nedam
Leen Verboom Deskundige
Peter Rijnbeek Deskundige - PRConsultancy
Remco van Noordenne Deskundige - ABOMA
Pascal Kregting Secretaris - Bouwend Nederland

 

Commissie Vervoer & Mobiliteit (V&M)

De commissie V&M richt zich op het signaleren en inventariseren van knelpunten op het gebied van vervoer en mobiliteit gerelateerd aan de inzet van (transport) materieel van de B&U- en infrabedrijven. Daarnaast kijkt de commissie naar het zo mogelijk beïnvloeden van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld T-Rijbewijs en Bekentekening).

Tevens richt het zich op het (mede) invullen van het arbeidsomstandigheden en veiligheidsbeleid van Bouwend Nederland gericht op het veilig werken langs de weg en in het wegvak waar gewerkt wordt als ook het uitdragen van het bijbehorende instrumentarium. De commissie geeft ook invulling aan het gestelde in het Klimaatakkoord met betrekking tot het reduceren van de uitstoot van mobiele werktuigen.

De commissie Vervoer en mobiliteit bestaat uit de volgende leden:

Jo Hogendoorn Commissielid - Ballast Nedam
Harry Brekelmans Commissielid - Mourik
Gerard van der Veer Commissielid - GMB
Dick van de Laar Commissielid - VSM
Evert Mekking Commissielid - Van Gelder
Gerben Busweiler Commissielid - Beens Groep
Bart Harmens Commissielid - Schagen Infra
Pascal Kregting Secretaris - Bouwend Nederland