Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Adviesgroep komat
  4. Over de adviesgroep komat

Over de adviesgroep KOMAT

De vertegenwoordigers van de materieeldiensten en de materieel verantwoordelijken van de bouw en infrabedrijven binnen Bouwend Nederland vormen samen de adviesgroep KOMAT, een gremium dat al sinds 1963 bestaat.

Creëren van goede randvoorwaarden

De activiteiten van de KOMAT zijn erop gericht om goede randvoorwaarden te creëren voor het beheren, leveren en inzetten van veilig materieel op de werken. Die randvoorwaarden hebben betrekking op regelgeving, veiligheid, arbeidsomstandigheden, economie en verduurzaming. Doordat de vertegenwoordigers van materieeldiensten en de materieelverantwoordelijken vanuit de KOMAT als collectief opereren zijn ze beter in staat om deze randvoorwaarden te beïnvloeden met als doel een gezonde bedrijfsvoering van de inzet van materieel te bevorderen.

De KOMAT is opgebouwd uit een stuurgroep en de commissies Bouwplaatsinrichting (BPI), Kranen, Steigers, Betonbekistingen & Ondersteuningsconstructies (SB&O) en Vervoer & Mobiliteit (V&M).

De adviesgroep wordt binnen Bouwend Nederland betrokken bij materieel technische aangelegenheden en geeft hierin advies. Tevens wordt in het teken van de verduurzamingsopgave waarvoor materieeldiensten zich gesteld zien korte lijnen onderhouden met De Groene Koers. De Groene Koers is een een branche-initiatief van Bouwend Nederland, Cumela, BMWT en VHG met als doel versnelling naar een uitstootvrije(re) sector in 2030. Voor meer informatie over De Groene Koers kun je de website raadplegen.

Meer informatie?

Heb je een vraag of wil je meer weten over de KOMAT? Neem dan contact met ons op.