Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio noord
  4. Aardbevingsdossier

Aardbevingsdossier: dit is onze inzet

De bouwsector is volop bezig met het herstel en versterken van door aardbevingen getroffen gebouwen in Groningen. We zetten ons binnen het aardbevingsdossier in voor de belangen van bouw- en infrabedrijven. Hieronder staat een overzicht van onze inzet.

Om de belangen van de bouw- en infrabedrijven te dienen zijn wij in gesprek met vele stakeholders. Een greep uit de activiteiten die we verrichten:

  • We werken aan het stroomlijnen van processen.
  • We dragen bij aan een efficiënte, effectieve en klantgerichte prestatie van de bouwkolom met focus op continuïteit en gezond rendement voor de bouwbedrijven. Een en ander in overleg en afstemming met onze lokale bestuurders, leden en kennisinstellingen.
  • Daarnaast geeft Bouwend Nederland operationele ondersteuning en juridisch advies aan leden.
  • We organiseren bijeenkomsten, verzorgen presentaties of laten deze verzorgen.

 

Contactpersoon voor het aardbevingsdossier is Yannick Bos, Adviseur markt & overheid .

Standpunten en notities

Sinds het begin van het aardbevingsdossier (na de beving in Huizinge op 16 augustus 2012) is Bouwend Nederland nauw betrokken geweest. Ingegeven door de actualiteit en door opgedane ervaringen van de leden formuleert Bouwend Nederland diverse standpunten en notities. Bedoeld ter informatie en om te sturen in de richting die het belang van de bouwsector en de maatschappij dient.

Investeringen en subsidies

In het Nationaal Programma Groningen werken rijksoverheid, gemeenten en provincie samen. De afgelopen jaren hebben de mensen in Groningen door de problemen met de gaswinning veel te verduren gehad. De onzekerheid over versterking en schadeherstel sleept al jaren voort. De aanpak heeft de hoogste prioriteit en veel mensen en organisaties zijn hiermee hard aan de slag. Tegelijkertijd is er meer nodig om Groningen een goede toekomst te geven. Nationaal Programma Groningen richt zich op dit 'meer'.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van Groningen, Drenthe en Friesland. Op deze pagina vind je subsidiemogelijkheden voor particulieren die een woning hebben die in het versterkingsprogramma opgenomen is. Bekijk via deze link de mogelijkheden op een rijtje waar je als ondernemer particulieren op kan wijzen.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

De Nationaal Coördinator Groningen is verantwoordelijk voor de versterkingsopgave. Bouwend Nederland voert diverse overleggen met de Nationaal Coördinator Groningen. Een deel van deze overleggen vindt plaats samen met een delegatie van leden. We spreken onder andere over het stroomlijnen van processen, operationele vraagstukken en organiseren of zijn betrokken bij bijeenkomsten. In dat kader hebben we in 2020 het Bouwakkoord gesloten.

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is verantwoordelijk voor schadeherstel. Het IMG handelt de schade af die is ontstaan na een aardbeving, of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningse gasveld of de gasopslag in Norg. Het IMG besluit onafhankelijk over aanvragen tot schadevergoeding. 

Maatschappelijke en bewonersorganisaties

Vereniging Groninger Dorpen

De Vereniging Groninger Dorpen zet zich in voor de leefbaarheid op het platteland en komt op voor de belangen van dorpsbewoners.

Groninger Gasberaad

Het Groninger Gasberaad wil zorgen dat bij het opstellen en uitvoeren van alle maatregelen inwoners maximaal betrokken zijn en het aardbevingsgebied zijn unieke karakter en identiteit behoudt. Het Groninger Gasberaad is een collectief van maatschappelijke organisaties. Het Groninger Gasberaad is onderdeel van de Maatschappelijke stuurgroep. De Nationaal Coördinator Groningen vraagt advies aan deze stuurgroep over te nemen beleidsbesluiten.

Vlink

Vlink is een platform dat zich inzet voor meer veiligheidsbewustzijn in het aardbevingsgebied in Groningen. Het doel van Vlink is om nul ongevallen in de bouwsector in het aardbevingsgebied te realiseren.