Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Vereniging
 3. Regio noord
 4. Contactgroepen regio noord

Contactgroepen Regio Noord

Bouwend Nederland heeft diverse contactgroepen om medewerkers van lidbedrijven te verbinden. Hieronder lees je wat die contactgroepen inhouden, wie vanuit de regio de contactpersoon is en welke bijeenkomsten wanneer georganiseerd worden.

Contactgroep Personeel en Financiën

De Contactgroep Financiën is de contactgroep voor controllers, treasurers en administrateurs, werkzaam bij de lidbedrijven van Bouwend Nederland. De werkomgeving van controllers, administratief medewerkers en andere financiële experts is sterk in beweging. Vanuit je financiële en bedrijfsmatige expertise heb je een belangrijke rol bij de implementatie van veel veranderingen en sta je aan de voet van vergaande strategische beslissingen. Blijf in control en laat je inspireren voor je dagelijks werk!

De groep behandelt onder meer jaarverslaggeving, pensioen en fiscale actualiteiten. De groep komt twee keer per jaar bijeen en behandelt allerhande actuele ontwikkelingen. Men laat zich desgewenst informeren door onze beleidsmedewerkers. Een belangrijk gedeelte van de activiteiten bestaat uit de voorbereiding van de twee landelijke bijeenkomsten. Ook vindt er afstemming plaats van de regionale activiteiten. In bijzondere gevallen wordt het bestuur van Bouwend Nederland, gevraagd en ongevraagd, geadviseerd over aangelegenheden die de financiële bedrijfsvoering betreffen.

Daarnaast is er een Contact Personeel voor directieleden, personeelsfunctionarissen of medewerkers in een andere rol die zich met personeelszaken bezighouden. Je moet natuurlijk voortdurend bijblijven op het gebied van wet- en regelgeving en veranderende cao-afspraken. De Contactgroep Personeel is bedoeld voor iedereen met P&O-taken. De contactgroep is een circa twee uur durende bijeenkomst waar de deelnemers worden geïnformeerd over actualiteiten rond onder meer de cao, sociale verzekeringen en pensioen.

Contactgroep Veiligheid (VGM KAM)

De Contactgroep Veiligheid (VGM KAM) is een regionale overleggroep waarbij deelnemers over diverse thema's op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid met elkaar in gesprek gaan. Doelgroep: KAM-coördinatoren en veiligheidsspecialisten werkzaam bij lidbedrijven in de regio. Veelal wordt ook een externe deskundige uitgenodigd om een presentatie te geven over een actueel onderwerp, zoals veiligheidscultuur, werken met gevaarlijke stoffen en voorkomen van bedrijfsongevallen. De contactgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en is bedoeld voor medewerkers die zich in het bedrijf bezighouden met zaken rondom arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Contactgroep Digitalisering

De Contactgroep Digitalisering zorgt voor interactieve sessies met volop ruimte voor jouw behoefte. Naast het ophalen van kennis en het opdoen van inspiratie, staat de contactgroep ook voor een vertrouwde omgeving om te sparren of ervaringen te delen. Dat we digitaler moeten gaan werken is geen nieuws, hoe we hier invulling aan geven verschilt per bedrijf maar ook per persoon. Deze zoektocht hoef je niet alleen te doen, vanuit de contactgroep faciliteren wij graag het gesprek en kunnen wij je ook eventueel helpen aan nieuwe contacten of specifieke ervaringsdeskundigen.

Bijeenkomsten Regio Noord 2024

Personeel en Financiën

 • Dinsdag 5 maart - 14.30 tot 17.00 (Rietschans in Haren)
 • Woensdag 29 mei - 14.30 tot 17.00 (locatie volgt)
 • Woensdag 19 november - 14.30 tot 17.00 (locatie volgt)
 • Woensdag 18 september - 14.30 tot 17.00 (locatie volgt)

Veiligheid

 • Woensdag 17 april - 15.00 tot 17.00 (Van der Valk Drachten)
 • Woensdag 12 mei - 15.00 tot 17.00 (locatie volgt)
 • Woensdag 18 september - 15.00 tot 17.00 (locatie volgt)
 • Woensdag 11 december - 15.00 tot 17.00 (locatie volgt)

Digitalisering

 • Dinsdag 19 maart - 15.00 tot 17.00 (Rietschans Haren)
 • Maandag 17 juni - 15.00 tot 17.00 (locatie volgt)
 • Maandag 16 september - 15.00 tot 17.00 (locatie volgt)
 • Maandag 2 december - 15.00 tot 17.00 (locatie volgt)

Wat kost deelname?

Deelname aan een contactgroep is gratis en valt onder het lidmaatschap van Bouwend Nederland.

Contactpersonen

Kirsten Notenbomer
Adviseur sociale zaken - Regio Noord
E-mailadres
Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres