Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Vereniging
 3. Regio noord
 4. Infraplatform noord pin
 5. Ledenzaken infraplatform noord

Ledenzaken Infraplatform Noord

Het Platform Infra Noord (kortweg PIN) functioneert onder verantwoordelijkheid van het regiobestuur. Het platform voert beleid uit, maar heeft ook een gevoelige antenne voor wat er leeft onder leden en kan dat in samenwerking met het regiobestuur vertalen in acties. Het regiobestuur kan het bestuur van PIN inzetten bij infra-specifieke thema’s en externe overleggen. Hierover zijn afspraken gemaakt inzake het overleg met o.a. Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Stadswerk, Initiatiefcommissie en het InnovatieAtelier. Ook met betrekking tot activiteiten als instroompromotie fungeert het PIN als klankbord. Het is dus zaak onderscheid te maken tussen de klankbordfunctie en de platformfunctie van het platform.

De klankbordfunctie van het PIN met betrekking tot extern beleid betreft met name:

 • bevorderen werkspreiding/jaarmodellen/leden en opdrachtgevers enquêteren; publicaties; overleg met 
    opdrachtgevers, samenwerken met bonden
 • inzetten op bedrijfstakvriendelijk regionaal, provinciaal omgevingsbeleid (bijvoorbeeld samenwerking
    met provincie Groningen inzake nieuw grondstromenbeleid, maar denk ook aan waterschaps- en lnv
    -beleid)
 • meedraaien in en voeden van de noordelijke infrastructuurlobby
 • ad hoc informatiebijeenkomsten (actuele gww-ontwikkelingen)
 • verzamelen van regionale marktinformatie
 • richten op duurzame instroom op niveau (in kwantitatief en kwalitatief opzicht)
 • betere match onderwijs/bedrijfsleven
 • samenwerken met mbo/hbo/bbl/Rijkswaterstaat:
 • open dagen
 • stimuleren gastcolleges/stages, etc.
 • terugkoppeling naar opdrachtgevers (bijv. leerling-plaatsen voorschrijven in bestekken en SROI).

Naast de klankbordfunctie voor het externe (regio-)beleid, organiseert het PIN contactmogelijkheden voor leden rondom actuele en relevante thema’s. De PIN-commissie organiseert jaarlijks voor haar leden:

 • drie of vier contactbijeenkomsten; met sprekers/voorlichting en afsluitende borrel en buffet
 • een technische excursie
 • een activiteit met partners (cultureel uitstapje)

Publicatie

In het voorjaar van 2020 is de publicatie Bouwend Nederland Regio Noord - op weg naar een gezonde bouw- en inframarkt uitgebracht.

Deelname en kosten

Alle infraleden in Regio Noord zijn automatisch lid van het Platform Infra Noord en betalen hiervoor geen aanvullende contributie. 
Je kunt dan deelnemen aan de standaard programmering. Dat zijn 3-4 contactbijeenkomsten per jaar.
Er kunnen meerdere personen vanuit een lidbedrijf aan de activiteiten deelnemen.

Wil je daarnaast deelnemen aan aanvullende activiteiten, zoals de meerdaagse technische excursie en de culturele bijeenkomst met partners, dan zijn de kosten 500 euro per bedrijf op jaarbasis. Daarnaast wordt voor deze extra activiteiten een eigen bijdrage per persoon gevraagd. 

 

Het regiokantoor verleent ondersteuning aan en verricht secretariele werkzaamheden voor dit platform.