Logo Bouwend Nederland

Commissies

Elk najaar brengen de commissies verslag uit aan het bestuur over de ondernomen activiteiten in dat jaar en de plannen voor het volgende jaar. Op grond daarvan beslist het bestuur over het commissiebudget voor het komende jaar.

 

De commissie Onderwijs - met Ton van der Laan als afgevaardigde - bevordert de instroom van nieuwe medewerkers op alle niveaus in de bouw. De commissie heeft tot taak hieraan gestalte te geven door samenwerking met het Bouwmensen Zaanstreek-Waterland en regionale instellingen voor algemeen beroepsonderwijs.

 

De commissie Ontwikkeling & Ontspanning (O&O), gevormd door Puck de Nijs en Vinus van der Veekens - met ondersteuning van Toni Schuitemaker, 

 • organiseert bijeenkomsten om het contact tussen de leden onderling te bevorderen,
 • besteedt aandacht aan Public Relations: het creëren van bekendheid en een positief imago van de organisatie en de lidbedrijven bij externe relaties,
 • ontwikkelt activiteiten die het ledenbestand - en hierdoor het draagvlak - van de afdeling vergroten.

 

De commissie Dag van de Bouw (met Roel Scholtens) organiseert deze jaarlijks terugkerende landelijke gebeurtenis en zorgt dat dit evenement de nodige publiciteit krijgt. 

 

De commissie Themabijeenkomsten (Roel Scholtens en René Winkelaar) houdt zich bezig met voorlichting: de leden worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in hun vakgebied door het organiseren van themabijeenkomsten en cursussen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere afdelingen van Bouwend Nederland en organisaties als de Zaanse BNA-architecten.

 

De commissie Meewerkende Partners (de dames die meewerken in het bedrijf van hun partner) komt 3 á 4 keer per jaar bijeen en bespreekt onder leiding van Erik Tierolf van het regiokantoor verschillende onderwerpen. De veelal actuele onderwerpen worden zowel door de deelnemers als door het regiokantoor gekozen. Vaak wordt een deskundige spreker uitgenodigd voor de bijeenkomst.

Afvaardigingen

Door de afdeling zijn leden afgevaardigd naar een aantal externe organisaties.

 • Zaans Bouwplatform: Gerben Floris
 • VMBO Overleg: Ton van der Laan
 • Bouwoverleg Wormerland en Oostzaan (OVER-gemeenten): Gerben Floris en Ton van der Laan
 • Bouwoverleg Purmerend: Frenk Clemens; Albert Koning en René Winkelaar
 • Bouwmensen Zaanstreek-Waterland: Pieter-Jan Deijle, Hans Jonk, Merk Minnesma; Ton van der Laan; Ron Prudon, Rutger Ronitz (auditor), René Winkelaar
 • Stichting BOB: Pieter-Jan Deijle, Albert Koning, Roel Scholtens, Ron van der Stege, Rik de Vries, Barend Winkelaar
 • Commissie Leerlingbouwplaatsen: Albert Koning
 • Stichting Bouwbelangen NH-Noord: Rik de Vries
 • Ambelijk secretarisssenoverleg: Toni Schuitemaker