Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio randstad noord
  4. Contactgroepen regio randstad noord

Contactgroepen Regio Randstad Noord

Bouwend Nederland heeft diverse contactgroepen om medewerkers van lidbedrijven te verbinden. Hieronder lees je wat die contactgroepen inhouden, wie vanuit de regio de contactpersoon is en welke bijeenkomsten wanneer georganiseerd worden.

Contactgroep Personeel

Ben jij als directielid, personeelsfunctionaris of in een andere rol degene die zich met personeelszaken bezighoudt? Dat betekent voortdurend bijblijven op het gebied van wet- en regelgeving en veranderende cao-afspraken. De Contactgroep Personeel is bedoeld voor iedereen met P&O-taken. De contactgroep is een circa twee uur durende bijeenkomst waar de deelnemers worden geïnformeerd over actualiteiten rond onder meer de cao, sociale verzekeringen en pensioen.

Contactgroep Veiligheid (VGM KAM)

De Contactgroep Veiligheid (VGM KAM) is een regionale overleggroep waarbij deelnemers over diverse thema's op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid met elkaar in gesprek gaan. Doelgroep: KAM-coördinatoren en veiligheidsspecialisten werkzaam bij lidbedrijven in de regio. Veelal wordt ook een externe deskundige uitgenodigd om een presentatie te geven over een actueel onderwerp, zoals veiligheidscultuur, werken met gevaarlijke stoffen en voorkomen van bedrijfsongevallen. De contactgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en is bedoeld voor medewerkers die zich in het bedrijf bezighouden met zaken rondom arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Contactgroep Digitalisering

De Contactgroep Digitalisering zorgt voor interactieve sessies met volop ruimte voor jouw behoefte. Naast het ophalen van kennis en het opdoen van inspiratie, staat de contactgroep ook voor een vertrouwde omgeving om te sparren of ervaringen te delen. Dat we digitaler moeten gaan werken is geen nieuws, hoe we hier invulling aan geven verschilt per bedrijf maar ook per persoon. Deze zoektocht hoef je niet alleen te doen, vanuit de contactgroep faciliteren wij graag het gesprek en kunnen wij je ook eventueel helpen aan nieuwe contacten of specifieke ervaringsdeskundigen.

Bijeenkomsten Regio Randstad Noord 2024

Personeel

Amsterdam:

  • Maandag 4 maart om 14.00 bij Bouwmensen Amsterdam in Diemen
  • Donderdag 13 juni om 14.00
  • Dinsdag 8 oktober om 14.00

Noord-Holland Noord:

  • Donderdag 29 februari om 15.00 in het Fundament in Heerhugowaard
  • Donderdag 6 juni om 08.30 in het Fundament in Heerhugowaard
  • Donderdag 17 oktober om 08.30 in het Fundament in Heerhugowaard

Veiligheid (14.30 - 16.30)

Data en locatie volgen

Digitalisering (15.00 - 17.00)

Data en locatie volgen

Wat kost deelname?

Deelname aan een contactgroep is gratis en valt onder het lidmaatschap van Bouwend Nederland.

Contactpersoon

Lenneke Neef
Adviseur sociale zaken - Regio Randstad Noord
E-mailadres