Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Vereniging
 3. Regio zuid
 4. Contactgroepen regio zuid

Contactgroepen Regio Zuid

Bouwend Nederland heeft diverse contactgroepen om medewerkers van lidbedrijven te verbinden. Hieronder lees je wat die contactgroepen inhouden, wie vanuit de regio de contactpersoon is en welke bijeenkomsten wanneer georganiseerd worden.

Contactgroep Financiën

De Contactgroep Financiën is de contactgroep voor controllers, treasurers en administrateurs, werkzaam bij de lidbedrijven van Bouwend Nederland. De werkomgeving van controllers, administratief medewerkers en andere financiële experts is sterk in beweging. Vanuit je financiële en bedrijfsmatige expertise heb je een belangrijke rol bij de implementatie van veel veranderingen en het maken van strategische beslissingen. Blijf in control en laat je inspireren voor je dagelijks werk! De groep behandelt onder meer jaarverslaggeving, pensioen en fiscale actualiteiten. De groep komt twee of drie keer per jaar bijeen en behandelt allerhande actuele ontwikkelingen. Men laat zich desgewenst informeren door onze beleidsmedewerkers. Ook vindt er afstemming plaats van de regionale activiteiten. 

Contactgroep Personeel

Ben jij als directielid, personeelsfunctionaris of in een andere rol degene die zich met personeelszaken bezighoudt? Dat betekent voortdurend bijblijven op het gebied van wet- en regelgeving en veranderende cao-afspraken. De Contactgroep Personeel is bedoeld voor iedereen met P&O-taken. De contactgroep organiseert bijeenkomsten waar de deelnemers worden geïnformeerd over actualiteiten rond onder meer de cao, sociale verzekeringen en pensioen.

Contactgroep Veiligheid (VGM KAM)

De Contactgroep Veiligheid (VGM KAM) is een regionale overleggroep waarbij deelnemers over diverse thema's op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid met elkaar in gesprek gaan. Doelgroep: KAM-coördinatoren en veiligheidsspecialisten werkzaam bij lidbedrijven in de regio. Veelal wordt ook een externe deskundige uitgenodigd om een presentatie te geven over een actueel onderwerp, zoals veiligheidscultuur, werken met gevaarlijke stoffen en voorkomen van bedrijfsongevallen. De contactgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en is bedoeld voor medewerkers die zich in het bedrijf bezighouden met zaken rondom arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Contactgroep Digitalisering

De Contactgroep Digitalisering zorgt voor interactieve sessies met volop ruimte voor jouw behoefte. Naast het ophalen van kennis en het opdoen van inspiratie, staat de contactgroep ook voor een vertrouwde omgeving om te sparren of ervaringen te delen. Dat we digitaler moeten gaan werken is geen nieuws, hoe we hier invulling aan geven verschilt per bedrijf maar ook per persoon. Deze zoektocht hoef je niet alleen te doen, vanuit de contactgroep faciliteren wij graag het gesprek en kunnen wij je ook eventueel helpen aan nieuwe contacten of specifieke ervaringsdeskundigen.

Contactgroep Meewerkend partners

Meewerkend partners zijn vaak het manusje van alles op kantoor en aanspreekpunt voor de medewerkers en onderaannemers waarmee gewerkt wordt. Daarnaast houden ze de website/social media bij, zorgen voor de planning, de contacten met opdrachtgevers en leveranciers, doen de administratie erbij en ga zo maar door. Vaak teveel om op te noemen. Dat maakt de job juist wel veelzijdig en leuk, maar ook erg intensief. Hoe houd je werk en privé gescheiden, ga je om met personeelsplanning in de bouwvak, het personeelstekort en veranderende wensen van jongeren en nieuwe medewerkers?

Contactgroep Vastgoedonderhoud (landelijk)

De markt van vastgoedonderhoud wordt steeds professioneler. Onderwerpen als Resultaatgericht Samenwerken (RGS), Milieuprestatie Gebouwen en elektronische onderhoudsberichten passeren voortdurend de revue. De sector staat voor uitdagingen maar gaat ook een veelbelovende toekomst tegemoet vanwege de grote vraag naar duurzaam renoveren en onderhouden.

Bijeenkomsten Regio Zuid 2024

Personeel

 • Brabant Mid-West: 13 maart (12.00 - 14.00 bij Talentencentrum De Kragt in Breda)
 • Oost-Brabant: 14 maart (12.00 - 14.00 bij Life is Good in Heeswijk-Dinther)
 • Oost-Brabant: 11 juni (12.00 - 14.00 bij Life is Good in Heeswijk-Dinther)
 • Brabant Mid-West: 19 juni (12.00 - 14.00)
 • Oost-Brabant: 5 november (12.00 - 14.00 bij Life is Good in Heeswijk-Dinther)
 • Brabant Mid-West: 13 november (12.00 - 14.00)

Financiën

 • 29 februari (10.00 - 12.00 bij Van der Valk Tilburg)

Veiligheid

 • Data en locatie volgen

Digitalisering

 • Brabant Mid-West & Zeeland: 6 februari (14.00 - 16.00 bij De Raayberg in Bergen op Zoom)
 • Brabant Mid-West & Zeeland: 14 mei (14.00 - 16.00 omgeving Bergen op Zoom)
 • Limburg & Oost-Brabant: 20 februari (9.00 - 11.00)
 • Limburg & Oost-Brabant: 29 augustus (9.00 - 11.00)

Meewerkend partners

 • Brabant Mid-West: 30 januari (10.00 - 12.00 bij De Ruimte in Breda)
 • Brabant Mid-West: 16 april (10.00 - 12.00 bij De Ruimte in Breda)

Vastgoedonderhoud

 • Data en locatie volgen

Wat kost deelname?

Deelname aan een contactgroep is gratis en valt onder het lidmaatschap van Bouwend Nederland. Bekijk hier de flyer van de contactgroepen in Regio Zuid.

Contactpersoon

Yvonne van Zijl
Adviseur sociale zaken regio Zuid
E-mailadres