donderdag 22 juli 2021

Dit jaarplan beschrijft de missie en visie van het bestuur van de afdeling Amsterdam.

Het bestuur wil de uitwisseling van vakkennis, praktijkervaring en praktische ondernemingszaken tussen de leden bevorderen en de samenwerking stimuleren. De afdeling wil een actief deel van een ondernemende vereniging Bouwend Nederland zijn, waar de leden zich mee verbonden voelen, omdat de acties en diensten herkenbaar zijn en de leden bij activiteiten worden betrokken. 

Het bestuur wil de participatie en betrokkenheid van leden vergroten door het afleggen van ledenbezoeken en het aanbieden van een jaarprogramma op basis van de ledensegmentatie “reden van lidmaatschap” en lokale actualiteiten/bijzonderheden.

Lydia de Wit verenigingsmanager regio randstad noord