Jaarplan 2023 afdeling Midden-Holland

Dit plan beschrijft de missie en visie van het bestuur van de afdeling Midden-Holland.

Het afgelopen jaar heeft de sector wederom tal van uitdagingen moeten doorstaan. We zijn geconfronteerd met oplopende levertijden, tekorten aan grondstoffen, energietekorten, energiearmoede, prijsstijgingen en de effecten van de stikstofproblematiek. Daarnaast hebben we onze leden voorbereid (en nog steeds) op de Wet Kwaliteitsborging en staan we voor een klimaatopgave.

In 2023 gaan we daar onverminderd mee door en benutten we samen de kansen die er liggen. Dit jaar zetten we in op onderlinge verbinding, van de leden, stakeholders en de specialisten van BNL. In dit jaarplan zijn de activiteiten zoals deze met het bestuur zorgvuldig zijn opgesteld uiteengezet.

 

Lydia de Wit verenigingsmanager regio randstad-noord