Informatie bijeenkomst Wet Kwaliteitsborging Regio Randstad Noord

woensdag 25 september 2019

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers.

Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De beoogde invoering van de wet is 1 januari 2021.

De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument, en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. Om dit te realiseren wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij.

Daarnaast organiseren wij als Regio Randstad Noord bijeenkomsten waarin we verder uitdiepen hoe u zich zo goed mogelijk op de inwerkingtreding kunt voorbereiden. Ook lichten we toe op welke ondersteuning vanuit Bouwend Nederland u kunt rekenen. Ter voorbereiding adviseren we u om het webinar terug te kijken.

Datum
1 oktober 2019, 16:00-18:00uur

Locatie:
De Witte Bergen Hilversum, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes

Aanmelden verplicht: stuur een mail naar evenementen@bouwendnederland.nl