Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep grondwerk

Vakgroep Grondwerk

De Vakgroep Grondwerk behartigt de belangen van leden op de deelgebieden markt en techniek en vormt een platform voor haar leden die actief zijn in grondwerk. Dit werkgebied houdt in nat en droog grondwerk, rioleringswerken en bodemsaneringen.

Vakgroep Grondwerk

Als collectief zijn de leden van de Vakgroep Grondwerk beter in staat om de randvoorwaarden te beïnvloeden die nodig zijn voor innovatie en continuïteit in de branche, met als doel de gezonde bedrijfsvoering van de individuele leden te bevorderen.

Nieuws uit de vakgroep

Donderdag 13 juni 2024
Vakgroep Grondwerk kent goedbezochte alv

Op woensdag 12 juni was de ALV van de Vakgroep Grondwerk. Dit is gekoppeld aan een bezoek aan het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenberg.

Vrijdag 3 mei 2024
David van Hilst (Waterschap Brabantse Delta) winnaar Piet van der Zouwenprijs

Op donderdag 2 mei jl. is de Piet van der Zouwenprijs uitgereikt aan David van Hilst, werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta. David won deze prijs als deelnemer aan de Machinisten Scholings Dagen (MSD).

Dinsdag 30 januari 2024
Stop werkzaamheden bij onverwachte kleur en geur

Bij werkzaamheden in de bodem, kan er onverwacht gekleurde grond of een onaangename geur optreden. Zo troffen de werknemers bij dit incident een blauw gekleurde grond aan en roken ze een zwakke, onaangename geur die direct doet denken aan amandelen. Nader bodemonderzoek leert dat er sprake is van een gevaarlijk verontreiniging. Hoe ga je hier mee om?

Dinsdag 30 januari 2024
Video: bekijk de terugblik op de Machinistenscholingsdagen 2024

Op twee koude, maar zonnige winterdagen hebben op 18 en 19 januari zo'n 175 machinisten weer deelgenomen aan de inmiddels traditionele Machinistenscholingsdagen (MSD) op het Bouw- en Infrapark in Harderwijk.

Donderdag 25 januari 2024
Introductie en informatiesessie model uitvoeringsplan tijdelijke uitname

Omdat de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) op 1 januari 2024 in werking zijn getreden, is ook direct (dus zonder overgangstermijn) de nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk2022) in werking. Dat betekent o.a. voor de activiteit graven dat je conform de herziene versie van SIKB BRL 7000 richtlijnen en bijbehorende protocollen de werkzaamheden moet uitvoeren. Met ingang van 1 januari 2024 is er een nieuwe versie 7.0 van de BRL (met protocollen van kracht. Er geldt een overgangstermijn voor de BRL (niet voor de wet) tot 31 december 2025. Tot dat moment kun je met de huidige 6.0 versie doorwerken, echter wel met een nieuw Wijzigingsblad om aan te sluiten op de nieuwe wet- en regelgeving.

Donderdag 16 februari 2023
Machinistenscholingsdagen 2023: je bent nooit te jong om te leren

Dit jaar zijn de Machinistenscholingsdagen op 20 en 21 april. Er is weer een prachtig programma samengesteld met interactieve workshops zowel binnen als buiten, theorie en praktijk. In dit artikel lees je hoe je je kan aanmelden.

Kom in contact met

Benieuwd naar de werkzaamheden en activiteiten van de Vakgroep Grondwerk? Neem contact op met een van onze lidbedrijven, bestuursleden of medewerkers voor meer informatie en persoonlijke inzichten.

Lidbedrijven Vakgroep Grondwerk
Bestuursleden

Ontmoet het vakgroepbestuur, een divers team van betrokken professionals uit de bouw- en infrasector.

Medewerkers

De Vakgroep Grondwerk wordt ondersteunt door medewerkers van Bouwend Nederland.

Contactgegevens Vakgroep Grondwerk

Heb je een vraag of ben je op zoek naar meer informatie over de Vakgroep Grondwerk? Ons team staat klaar om je te helpen!